Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger allmän rådgivning per telefon mån–fre kl. 10–12 och 13–15 samt på tisdagar och torsdagar kl. 10–12 och 13–15 på adressen Verkstadsgatan 8.

Klubbar i lekparker

Klubbarna är avsedda för Helsingforsbarn i åldern 2-4 år. Klubbarna ordnas på finska i lekparker. Klubbarna är avgiftsfria. Klubbarna ordnar verksamhet 1-4 dagar i veckan, ungefär 2,5-3 timmar per dag.

I klubben får barnet delta i en mångsidig pedagogisk verksamhet som består av lek, utomhusverksamhet, motion och konst. Klubbarna främjar barnets känsla av grupptillhörighet. Genom klubbverksamheten får familjen kontakt med andra barnfamiljer i området.

Verksamhetsspråket är finska.

Klubbverksamheten är avsedd för barn som vårdas hemma, från två års ålder tills den avgiftsfria förskoleundervisningen börjar. Barnet kan delta i klubbverksamheten om familjen får hemvårdsstöd. Om familjen får stöd för privat vård kan barnet inte delta i verksamheten.

Klubbarnas verksamhetsperiod inleds då skolorna börjar eller senast den 1 september och den upphör den 31 maj. Tidpunkterna för lov är desamma som i skolorna. Tillsammans med familjen kommer man i början av perioden överens om hur många timmar per månad barnet deltar i klubben.

Sök gärna före slutet av april till klubbarna som börjar på hösten. Du kan även fråga efter lediga platser direkt hos lekparkerna året om.

Klubbverksamheten är öppen småbarnspedagogik, barnet har alltså inte subjektiv rätt till klubbverksamhet. Klubbarna hör inte till kommunens lagstadgade uppgifter, utan är en tjänst som kommunen frivilligt erbjuder familjerna.

Ansökan om plats inom klubbverksamhet i e-tjänsterna

Du kan ansöka om plats inom klubbverksamheten i e-tjänsterna. Du kan redigera ansökningar som lämnats in via e-tjänsterna genom att kontakta småbarnspedagogikens servicehandledning.

Uträtta ärenden på webben

Fyll i ansökan i e-tjänsterna

Kräver identifiering.

Klubbansökan med pappersblankett

Hur behandlingen av ärendet fortskrider

Klubbansökan kan göras med pappersblankett i följande situationer:

- barnet har inte finsk personbeteckning,
- familjen har inte finska bankkoder eller
- elektronisk ansökan är annars inte möjlig.

Den ifyllda blanketten postas eller lämnas i första hand in till enheten där klubben hålls eller vilken som helst kommunal lekpark.

Fyll i blankett

Ansökan till klubbverksamhet med pappersblankett