Hyppää pääsisältöön

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta tarjotaan sekä kunnallisena että yksityisenä palveluna päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja leikkitoiminnan kerhoissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala vastaa suomen- ja ruotsinkielisestä varhaiskasvatuksesta.

Helsingissä tarjotaan monipuolisesti myös avointa varhaiskasvatusta leikkipuistoissa ja perhetaloissa.

Varhaiskasvatushakemus Asti-asiointipalvelussa

Huoltaja voi hakea lapselleen Helsingin kaupungin järjestämää varhaiskasvatusta ja esiopetusta Asti-asiointipalvelussa.

Kerhotoimintaan haetaan sähköisen asiointikansion kautta.

Asian käsittelyn eteneminen

Hakemuslomakkeessa on ohjeet lomakkeen täyttämisestä. Puuttuvat tai virheelliset tiedot näkyvät punaisella sivukohtaisesti.  

Hakemuksella pääsee siirtymään eteen päin kun kaikki pakolliset kentät on täytetty. Hakemuksen voi tallentaa luonnoksena ja luonnosta voi myöhemmin muokata. Luonnos poistuu, kun hakemus lähetetään. Lähettämisen jälkeen lomake on muokattavissa, kunnes se lukitaan, 3 kk ennen tarpeen alkua ja kiireellisessä tilanteessa nopeammin. 

Lähetetty hakemus tallentuu Asti-asiointipalveluun. Palvelu ilmoittaa lähetyksen onnistumisesta. Hakija voi seurata hakemuksen tilaa järjestelmässä. Lähetetyn, käsittelyä odottavan hakemuksen tila on Lähetetty. Hakemusta voi muokata, kunnes hakemus lukitaan. Kun hakemus otetaan käsittelyyn, hakemuksen tilaksi muuttuu Käsittelyssä. 

Varhaiskasvatushakemukseen tehdään aina päätös tarpeen alkamispäivästä lähtien ja mahdollisuuksien mukaan perheen esittämistä vaihtoehdoista. 

Päätös varhaiskasvatuspaikasta on nähtävissä sähköisesti lapsen huoltajille Astissa.

Hakemus voidaan poistaa ennen päätöksen tekemistä. Poistetun hakemuksen tila on Poistettu. Se on silloin poistettu järjestelmästä.  

Käsittelyaikana hakemukseen tulevista muutoksista ilmoitetaan soittamalla palveluohjaukseen.

Käsittelyaika

Hakemuksen käsittelyaika on enintään neljä kuukautta, ellei hakija ilmoita hoidon alkamiselle myöhäisempää alkamispäivää. Hakemuksen käsittely alkaa noin kolme kuukautta ennen toivottua aloituspäivää.

Maksut

Huomioi maksupäätöksen kansio

Maksupäätökset toimitetaan toiseen Helsingin kaupungin sähköiseen asiointikansioon osoitteessa asiointi.hel.fi sille huoltajalle, joka on tehnyt hakemuksen. Tämä on siis eri järjestelmä, kun mihin varhaiskasvatuspäätös tulee ja huoltajan tulee katsoa asiakasmaksupäätöksiä sieltä.   

Voimassaoloaika

Hakemus on voimassa yhden vuoden lähetyspäivästä lukien.

Lisätiedot

Varhaiskasvatushakemuksen voi tehdä aikaisintaan vuotta ennen toivottua alkamispäivää. 

Varhaiskasvatuspaikkaa voi hakea myös Helsingin ulkopuolella asuvat. Paikan saamisen edellytyksenä on, että perheellä on varhaiskasvatuksen alkaessa kotipaikkana Helsinki. 

Lisätietolinkit

Sulje
Verkkoasiointi

Täytä hakemus Asti-asiointipalvelussa

Vaatii tunnistautumisen

Palvelu saatavilla joka päivä ympäri vuorokauden