Kaduilla ja puistoissa tehtävät työt

Voit varata kaupungilta katu- tai puistoaluetta tilapäisesti työalueeksi. Ilmoita kaupungille, jos teet kaivutöitä katu- tai puistoalueella. Jos työskentely vaikuttaa liikenteeseen, tee suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä.

Tällä sivulla

Voit vuokrata katu- tai puistoaluetta tilapäisesti työalueeksi esimerkiksi rakennus- tai nostotyötä, kiinteistöremonttia, muuttoa, lumenpudotusta tai elokuva- ja tv-tuotantoa varten, jos haluat sijoittaa alueelle esimerkiksi julkisivutelineen, nostolaitteen, vaihtolavan tai kontin.

Jos haluat tehdä kaivutöitä kaduilla tai puistoissa, ilmoita siitä kaupungille.

Tee ilmoitukset vuokrauksesta ja kaivutöistä vähintään 7 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloittamista. Voit aloittaa työt vasta sitten, kun olet saanut kaupungilta päätöksen ja siinä annetut ehdot työn aloittamiselle on täytetty.

Jos työskentely vaikuttaa jalankulun, pyöräilyn tai ajoneuvoliikenteen järjestelyihin tai varaat siirtokehotuskyltillä pysäköintipaikkoja muuhun käyttöön, tee suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä. Laita suunnitelma ilmoituksien liitteeksi.

Ilmoita kaivutöistä katu- tai puistoalueella

Tee ilmoitus vähintään 7 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloittamista. Lähetä ilmoitus: luvat@hel.fi

Käsittelyaika

4 vrk

Lisätiedot

Palvelu on maksullinen. Katso hinnat kohdasta maksut.

Täytä lomake

Ilmoita kadun tai puiston vuokraamisesta työalueeksi

Vuokraa katu- tai puistoalue tilapäisesti työalueeksi

Tee ilmoitus vähintään 7 vuorokautta ennen suunniteltua työn aloittamista. Lähetä ilmoitus liitteineen: luvat@hel.fi

Käsittelyaika

2 vrk

Lisätiedot

Ilmoitukseen liitteet:

- Suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä, jos työskentely vaikuttaa jalankulun, pyöräilyn tai moottoriajoneuvoliikenteen järjestelyihin tai pysäköintipaikkoja varataan muuhun käyttöön siirtokehotuskyltillä.
- Valtakirja, jos ilmoituksen tekee joku muu kuin työstä vastaava. Ilmoituksen voi tehdä urakoitsija, jos se on työteknisistä syistä tarkoituksenmukaista.

Alueen vuokraus on maksullinen. Katso hinnat kohdasta maksut.

Täytä lomake

Ilmoita kadun tai puiston vuokraamisesta työalueeksi

Ilmoita muutoksista, toiminnallisesta tilasta ja valmistumisesta

Ilmoita työn kestoon liittyvistä muutoksista ja talvikauden toiminnallisesta kunnosta viimeistään hyväksytyn työajan kuluessa. Ilmoita työalueen laajuuteen liittyvistä muutoksista ennen muutosten toteuttamista.

Lähetä ilmoitus liitteineen: luvat@hel.fi

Täytä lomake

Hae lisäaikaa ja ilmoita muutoksista, toiminnallisesta tilasta sekä valmistumisesta

Ohjeita kaivutyöhön katu- ja puistoalueella

Hae ajantasainen johtoselvitys, jos teet kaivu-, kairaus- ja louhintatöitä. 

Hae johtoselvitys ja lue lisää sivulta Johtotiedot

Kaupunki voi vaatia, että kaivutöistä teetetään laadunvarmistuskokeita. 

Jos asetetut vaatimukset eivät täyty, päätöksensaaja maksaa laadunvarmistuskokeiden suorittamisesta aiheutuneet kulut. 

Lue ohje laadunvarmistuskokeiden suorittamisesta (pdf)

Jos työalueesi sijaitsee liikenteellisesti merkittävällä alueella  ja kaivannon koko ylittää 120 neliömetriä, laadi hakemuksen liitteeksi haittojenhallintasuunnitelma. 

Katso kartalta alueet, joilla on tehtävä haittojen hallintasuunnitelma (pdf)

Haittojenhallintasuunnitelma (pdf)

Jos kaivutyön työalue on talvikaudella (1.12.–14.5.) normaalissa käytössä, voit ilmoittaa työn toiminnalliseen tilaan ja alueen käyttömaksu katkeaa.

Ajoradan, pyörätien ja jalkakäytävän tulee olla tilapäisesti päällystetty asfaltilla pintaan saakka. Kaikki liikenteenohjauslaitteet tulee olla poistettu maastosta. Jalkakäytävillä ja muilla alueilla voi käyttää kivituhkaa tai hienoa mursketta, jos asiasta on sovittu etukäteen tarkastajan kanssa. 

Jos tilapäistä päällystystä ei ole laitettu, eikä ilmoitusta toiminnallisesta tilasta ole tehty, laskutus jatkuu, kunnes ohjeita on noudatettu.

Katuluokan mukainen lopullinen päällystys on tehtävä 14.5. mennessä tai käyttömaksun laskutus jatkuu 15.5. alkaen, kunnes työ on hyväksytysti vastaanotettu.

Työ on valmis, kun asfalttipinnat ovat kaivutöiden päällystysohjeiden mukaisesti asfaltoitu, asfaltin saumat käsitelty liima-aineella, viheralueet korjattu ja kaivualue kokonaisuudessaan ennallistettu työtä edeltävään tai sitä parempaan tasoon ohjeiden mukaisesti. Työkohde tulee myös olla tyhjennettynä kaikista tilapäisistä liikenteenohjauslaitteista.

Lähetä kaupungille ilmoitus työn valmistumisesta, jotta työ voidaan valvoa ja laskutus päättää. 

Ohjeita tilapäisiin liikennejärjestelyihin ja suunnitteluun

Tee suunnitelma tilapäisistä liikennejärjestelyistä, jos työskentely vaikuttaa jalankulun, pyöräilyn tai ajoneuvoliikenteen järjestelyihin tai varaat siirtokehotuskyltillä pysäköintipaikkoja muuhun käyttöön. 

Suunnitelman tulee olla aina ajantasainen. Päivitä suunnitelmaa, jos työmaan edetessä liikennejärjestelyitä on tarpeen muuttaa. 

Tee suunnitelma pohjakartalle. Esitä suunnitelmassa seuraavat asiat:   

 • eri liikennemuotojen tilapäiset kulkureitit
 • tilapäiset liikennemerkit ja liikenteenohjauslaitteet
 • mahdollinen ajonopeuden alentaminen
 • selostus työmaan vaikutuksesta joukkoliikenteeseen ja muutokset joukkoliikennepysäkkeihin
 • järjestelyn vaikutukset taksitolppiin ja latauspisteisiin
 • siirtokehotuskylttien sijainnit ja vaikutusalue
 • muu muutos, jolla on vaikututusta pysyviin liikennejärjestelyihin
 • työkohteen suojaaminen ja aitaaminen
 • vaikutus muiden työmaiden järjestelyihin.

Tilapäisten liikennejärjestelyjen tarkastuslista (pdf)

Tilapäisten liikennejärjestelyjen ohje ja tyyppikuvat (pdf)

Maksut, vastuut ja voimassa olevat aluevuokraukset ja kaivuilmoitukset

Yleisen alueen vuokraan vaikuttavat alueen laajuus, sijainti ja työn kesto. 

Lue lisää maksuista

Pidempikestoisessa työssä alueen vuokran veloitus päättyy vasta sitten, kun olet tehnyt ilmoituksen työn valmistumisesta ja työ on vastaanotettu hyväksytysti. 

Jos kaivutyö ei ole valmis 2 viikon kuluessa päätöksen voimassaolon päättymisestä tai kirjallisesta kehotuksesta, kaupungilla on oikeus teettää työ loppuun päätöksen hakijaa kuulematta. Päätöksen hakija vastaa työstä aiheutuneista kustannuksista.

Jos ilmoituksen on tehnyt työnsuorittaja ja hän ei kykene vastaamaan velvoitteistaan, maksut peritään valtakirjan antaneelta taholta. 

Työn tilaaja ja -suorittaja vastaavat rakennustyömaan turvallisuudesta yhteisvastuullisesti.

Yleisellä alueella olevalla työmaalla on oltava ainakin yksi henkilö, jolla on voimassa katutyökoulutuksella saatu pätevyys. 

Kaupungilla on oikeus korjata yleisen alueen käytölle välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet  päätöksensaajaa, vuokralaista tai työnsuorittajaa kuulematta. Toimenpiteistä aiheutuneet kulut ohjataan taholle, joka valtakirjassa on ilmoitettu päätös- ja vuokrakuluista vastaavaksi.

Löydät voimassaolevat aluevuokraukset ja kaivuilmoitukset Helsingin karttapalvelusta. Siellä on hankkeesta muun muassa seuraavat tiedot:

 • työn tarkoitus
 • hakija ja työn suorittaja
 • voimassaoloaika
 • osoite.

Katso aluevuokraukset ja kaivuilmoitukset Helsingin karttapalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Yhteystiedot

Kysy lisätietoa sähköpostitse luvat@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) tai asiakaspalvelusta p. 09 310 22111.

Voit myös ottaa yhteyttä alueen tarkastajaan. 

Tarkastajien yhteystiedot Helsingin karttapalvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tarkastajien yhteystiedot (pdf)  

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/katuluvat.