Luonnonsuojelu ja monimuotoisuus

Helsinki suojelee arvokasta luontoaan turvaamalla luonnon monimuotoisuutta ja perustamalla luonnonsuojelualuita sekä muita suojelukohteita.
Kääpiä lahopuulla
Kuva: Raisa Ranta

Helsinki edistää luonnon monimuotoisuutta

Helsinki hyväksyi uusimman luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman (LUMO-ohjelman) vuonna 2021.  Ohjelmassa on  95 toimenpidettä, joiden etenemistä voit seurata LUMO-vahdissa. 

Tutustu monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaan tarkemmin  Luonto osana suunnittelua -osiossa. 

Siirry LUMO-vahtiin(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelu perustuu luonnonsuojelulakiin ja sen tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen. Keinoja luonnon suojelemiseksi ovat luonnonsuojelualueiden ja luonnonmuistomerkkien rauhoittaminen sekä luontotyyppien ja eliölajien suojelu.

Helsingin kaupunkistrategia 2021—2025 määrittää, että Helsinkiin perustetaan viisi uutta luonnonsuojelualuetta vuodessa. Luonnonsuojelualueiden pinta-ala Helsingissä vuonna 2022 oli noin 1 400 hehtaaria, josta kolmannes on vesipinta-alaa. 

Helsingissä on neljä Natura-aluetta, jotka ovat osa Euroopan unionin Natura 2000 -verkostoa. Lisäksi Helsingissä on luonnonsuojelulaissa määriteltyjä suojeltuja luontotyyppejä, jotka voidaan jakaa kolmeen pääryhmään: metsäisiin luontotyyppeihin, rantojen luontotyyppeihin ja perinneluontotyyppeihin.

Luonnonsuojelua ja luonnonsuojelualueiden perustamista ohjaa Helsingin luonnonsuojeluohjelma  2015-24. Löydät ohjelman Luonto osana suunnittelua -osiosta.  

Tutustu Helsingin luonnonsuojelualueisiin

Tutustu Helsingin luonnonmuistomerkkeihin

Avaa Helsingin rauhoitetut kohteet kartalla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Luontotietojärjestelmä

Luontotietojärjestelmässä voit tutustua Helsingin monipuoliseen luontoon kartalla. Keskeisiä luontoaineistoja ovat muun muassa luonnonsuojelukohteet, arvokkaat kasvillisuuskohteet ja linnustollisesti arvokkaat kohteet.

Lue lisää Luontotietojärjestelmästä

Avaa Luontotietojärjestelmä karttapalvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vieraslajit

Vieraslajit ovat tietylle alueelle kuulumattomia eliölajeja, joiden leviämistä ihmiset ovat tietoisesti tai epähuomiossa edesauttaneet. Torjumme haitallisten kasvi- ja eläinlajien leviämistä eri tavoin.

Lue lisää vieraslajeista ja niiden torjunnasta