Pyöräilyn edistäminen

Haluamme, että Helsinki on kaiken ikäisille sopiva ja viihtyisä pyöräilykaupunki, jossa voi pyöräillä vuoden ympäri.  Tavoitteemme on, että pyörällä tehtyjen matkojen osuus eri kulkumuodoista nousee 20 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Pyöräilystä hyötyy koko kaupunki

Edistämme pyöräliikennettä osana kaikkea liikenne- ja kaupunkisuunnittelua. On tärkeää, että kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosio kasvaa, jotta Helsingin liikenne säilyy sujuvana ja elinvoimaisena väkimäärän lisääntyessä. Pyöräliikennettä edistämällä edistämme myös terveyttä, säästämme ympäristöä sekä parannamme liikenneturvallisuutta.

Helsingissä voi liikkua pyörällä ympäri vuoden. Pyöräteiden talvihoitoa kehitetään esimerkiksi lisäämällä tehostetun talvihoidon pyöräreittejä. Kuva: Suna Junnola
Helsingissä voi liikkua pyörällä ympäri vuoden. Pyöräteiden talvihoitoa kehitetään esimerkiksi lisäämällä tehostetun talvihoidon pyöräreittejä. Kuva: Suna Junnola

Pyöräliikenteen kehittämisohjelma

Syksyllä 2020 kaupunginhallitus hyväksyi Pyöräliikenteen kehittämisohjelman 2020–2025, jossa on yhteensä 34 toimenpidettä pyöräliikenteen edistämiseksi. Toimenpiteet on jaoteltu alatavoitteisiin, joista voit lukea tiivistetysti alta. Tulevina vuosina keskitymme tekemään toimenpiteistä totta.

Tavoitteenamme on toteuttaa pyörällä liikkuville suorat ja sujuvat reitit, selkeät risteysjärjestelyt ja erotella jalankulku pyöräliikenteestä. Kaikki uudet pyöräväylät rakennetaan jalankulusta eroteltuina. Jo olemassa olevia väyliä kehitetään niin, että jalankululla ja pyöräliikenteellä on selkeä oma tilansa. Näin edistämme myös jalankulkua.  

Vuoteen 2030 mennessä tavoitteenamme on saada valtaosa kantakaupungin pyöräväylistä laadukkaiksi pyöräliikenteen tavoiteverkostoksi, nykyisiä suunnitteluperiaatteita myötäillen. Myös baanaverkko pyritään saamaan valmiiksi.

Pyöräväylien suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on ihminen. Ihminen voi tehdä virheitä, mikäli ympäristö ei ole intuitiivinen. Pyörällä liikkuvien ihmisten toiminta ja sen huomiointi on avainasemassa liikenneympäristön suunnittelussa.    

  • Tavoittelemme pyöräväylien ja -pysäköinnin laadukasta ylläpitoa ympärivuotisesti. 
  • Talvikunnossapidossa käytetään reittikohtaista harjasuolausmenetelmää, yhden reitin vuosivauhdilla laajentaen. 
  • Haluamme parantaa talvihoidon laatua myös niillä pyöräliikenteen osuuksilla, jotka eivät kuulu tehostetun talvihoidon piiriin. Tästä syystä on käynnistetty pyöräteiden suunnittelun ja ylläpidon yhteensovittamisen projekti. 

  • Pyöräliikenne otetaan tasavertaisesti muiden ajoneuvojen tapaan huomioon työmaa-aikaisissa järjestelyissä. 
  • Työmaiden ja tapahtumien aikaisia liikennejärjestelyitä on parannettu koulutuksilla sekä valvontaa ja ohjeistusta tehostamalla. 
  • Pyöräliikenteen tilapäisten järjestelyjen kehittämisen tavoitteena on, että pyöräliikenteen järjestelyt suunnitellaan ja toteutetaan samalla painoarvolla kuin muun ajoneuvoliikenteen järjestelyt. 

  • Pyöräpysäköinnin ja pyöräilyn palveluiden kehittämistoimenpiteillä varmistetaan, että hyvin alkanut kehitys jatkuu ja pyöräpysäköintimäärät ja pyöräilyn palvelut vastaavat tulevaisuuden kysyntää. 
  • Toteutamme vähintään 900 uutta pyöräpysäköintipaikkaa julkisilla paikoilla vuosittain.  
  • Kaupunkipyöräjärjestelmää Helsingissä kehitetään yhteistyössä Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Järjestelmä on jo laajennettu lähes koko kaupungin kattavaksi. Pidemmällä aikavälillä tavoittelemme kaupunkipyöräkauden pidentämistä.  

Pyöräilyyn liittyvän markkinoinnin ja viestinnän tavoitteena on edistää positiivista mielikuvaa pyöräilystä.  

Olemme julkaisseet Pyöräilykatsauksen vuosina 2015, 2017, 2019 ja 2021. Katsaus kertoo pyöräliikenteen kehityksestä, kaupunkilaisten mielipiteistä, pyöräliikennehankkeista ja pyöräilypalveluista. 

Pyöräilykatsaus 2021

Olemme laatineet Pyöräliikenteen suunnitteluohjeen kaupunki- ja liikennesuunnittelun ammattilaisten avuksi suunnittelutyöhön. 

Ohjeen tarkoitus on tuoda liikennesuunnitteluun esille tärkeitä näkökulmia pyöräliikenteen ja jalankulun kannalta, jotka lisäävät mm. turvallisuutta ja houkuttelevuutta.  

Pyöräliikenteen suunnitteluohje (pyoraliikenne.hel.fi)(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)