Ympäristön ja luonnon suojelun tavoitteet

Tältä sivulta saat tietoa Helsingin ympäristön ja luonnon suojelun tavoitteista ja niitä toteuttavista ohjelmista.

Kestävä kehitys

Helsinki on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden raportointiin. Uusimpaan raporttiin voit tutustua Kestävä Helsinki -sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ympäristöpolitiikka

Helsingin kaupungin ympäristöpolitiikassa (2012) on määritelty ympäristösuojelun eri osa-alueiden tavoitteet vuosille 2020 ja 2050. Ympäristönsuojelun keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteita päivitetään parhaillaan.

Ilmastonsuojelu

Helsinki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2030 mennessä ja sopeutuu muuttuvaan ilmastoon. Voit seurata Helsingin ilmastotyötä Helsingin ilmastoteot -sivustolla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Ilmansuojelu

Helsingin ilmanlaatu on parantunut edellisten vuosikymmenien aikana ja on kansainvälisesti vertaillen melko hyvä. Kuitenkin liikenteen pakokaasupäästöt, katupöly sekä kotien tulisijoissa tapahtuvan puunpolton päästöt aiheuttavat yhä haittaa ihmisten terveydelle ja viihtyisyydelle. Ilmansuojelua edistetään Helsingissä vuonna 2017 voimaan tulleen ilmansuojelusuunnitelman avulla. 

Helsingin kaupungin ilmansuojelusuunnitelma 2017–2024 (pdf, ei saavutettava)

Katso ilmanlaadun tilanne nyt HSY:n verkkosivuilta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Meluntorjunta

Meluntorjunnan toimintasuunnitelma toimenpiteillä pienennetään liikenteen melusta aiheutuvia haittoja melupäästöjä vähentämällä, estämällä melun leviämistä ja suojaamalla melulle herkkiä kohteita. Päivitämme meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa parhaillaan.

Vesiensuojelu

Helsingin ja Turun kaupungit sitoutuivat vuonna 2007 toimiin Itämeren hyväksi. Itämerihaasteeksi nimetyssä ohjelmassa on listattu yli sata toimenpidettä, joilla kaupungit parantavat Itämeren tilaa. Itämerihaaste on avoin kaikille vesiensuojelusta ja Itämerestä kiinnostuneille organisaatioille.  Tutustu toimintaan Itämerihaasteen sivuilla(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Luonnonsuojelu

Helsingin luonnonsuojeluohjelma vuosille 2015–2024 sisältää 47 uutta luonnonsuojelualuetta, jotka on tarkoitus perustaa vuosina 2015–2024. Olemme aloittaneet uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelun. Tutustu luonnonsuojeluohjelmaan (pdf).  

Toimenpiteet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja edistämiseksi on koottu Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaan (LUMO-ohjelma). Työn edistymistä voi seurata LUMO-vahdissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Luonnonhoidon linjaus  muodostaa yhdessä Luonnonsuojeluohjelman ja LUMO-ohjelman kanssa kokonaisuuden, jossa määritellään Helsingin luonnon suojelun, hoidon ja käytön periaatteet. Päivitämme luonnonhoidon linjauksia parhaillaan.

Kierto- ja jakamistalous

Siirtymällä kiertotalouteen voimme säästää hupenevia luonnonvaroja ja ehkäistä jätteen syntyä. Kiertotalous toimii myös tehokkaana keinona ilmastonmuutoksen torjunnassa. Helsinki siirtyy kohti kiertotaloutta kierto- ja jakamistalouden toimenpideohjelman avulla. Ohjelman painopistealueet ovat rakentaminen, hankinnat sekä ympäristötietoisuus ja kestävä kuluttaminen.  Voit seurata toimenpideohjelman edistymistä kiertotalousvahdissa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).

Roskaantuminen

Roskaantuminen on Helsingissä merkittävä ongelma, joka aiheuttaa haittaa ympäristölle ja terveydelle, vähentää kaupunkialueiden viihtyisyyttä ja vetovoimaa sekä vaikuttaa negatiivisesti kaupunkikuvaan. Roskaantumista pyritään vähentämään Roskaantumisen hillinnän toimenpideohjelman (pdf) avulla.