Sijoitussopimus

Tarvitset sijoitussopimuksen kaupungin kanssa, jos haluat sijoittaa kadulle tai puistoon pysyviä rakenteita esimerkiksi johto- tai ajoliittymiä, maanalaisia perustuksia tai aidan.

Tällä sivulla

Hae sijoitussopimusta, jos haluat sijoittaa kadulle tai puistoon pysyviä rakenteita. Sopimusta haetaan Lupapisteessä. Sopimus tehdään kiinteistön tai rakenteen omistajan tai haltijan kanssa. Myös valtakirjalla asioiminen on mahdollista.

Tee suunnitelma sijoitettavista rakenteista ja lisää suunnitelma hakemuksen liitteeksi. Saat Lupapisteessä tarvittaessa neuvoa suunnitelman tekemiseen.

Palvelu on maksullinen. Yhdyskuntaa palvelevien putkien ja johtojen tai niihin liittyvien rakenteiden sijoittamisesta ei peritä maksua.

Hae sijoitussopimusta

Hae sijoitussopimusta sähköisesti Lupapisteessä.

Lisätiedot

Liitä hakemukseen seuraavat liitteet:

- suunnitelma sijoitettavista rakenteista - valtakirja, jos sopimusta hakee joku muu kuin kiinteistön tai rakenteen omistaja tai haltija.

Asioi verkossa

Hae sijoitussopimusta

Vaatii tunnistautumisen.

Toimita kartoitustiedot kaupungille 

Johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistaja tai haltija on velvollinen toimittamaan kartoitusta koskevat tiedot kaupungille. Tiedot talletetaan kartoille kuukauden kuluessa tietojen saapumisesta. Yksityisillä tonteilla johtotiedot eivät ole kattavia.

Toimita johtokartoitustiedot osoitteeseen karttatiedot@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Lue ohje johtokartoitustietojen toimittamiseksi (pdf) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimita maanalaisten rakenteiden ja tilojen kartoitustiedot osoitteeseen kymp.kami.maanalaiset@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Lue ohje maan- ja vedenalaisten rakenteiden toteumatietojen mittaukseen ja toimittamiseen (pdf)

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Et tarvitse uutta sijoitussopimusta, jos uusit putkia tai johtoja ja niiden sijainti pysyy samana.

Tarvitset sijoitussopimuksen muun muassa seuraavia pysyviä rakenteita varten:

  • katualueelle rakennettava tonttijohtoliittymä, jos johto on yli 20 m tai liittymässä on kaivoja
  • puistoon rakennettava tonttijohtoliittymä, jos johto on yli 10 m tai liittymässä on kaivoja
  • tontin ajoliittymä, jos kulkutie rakennetaan viheralueen läpi tai siihen liittyy rakenteita
  • maanalaiset tilat kuten yhdystunneli ja huoltokäytävä, mikäli niiden sijainti vaikuttaa yleisen alueen käyttöön
  • maanalaisiin tiloihin liittyvät maan pinnalle ulottuvat rakenteet ja laitteet
  • maanalaiset rakenteet kuten rakenteiden perustukset, siirtymä- ja sulkulaatat sekä pysyvät maa- ja kallioankkurit
  • aita, tukimuuri, vastapenger, lujitemaamuuri tai maan muotoilu
  • rakennuksen osa, esimerkiksi katos, räystäs, erkkeri, parveke, sisäänkäyntiluiska tai -tasanne
  • hulevesien johtaminen ja imeyttäminen yleiselle alueelle
  • opasteviitta tai -taulu esimerkiksi museon kyltti.

Tarvitset sijoitussopimuksen myös jos maalämpökaivoja kallistetaan tai sijoitetaan alkupisteitä yleiselle alueelle.

Lue lisää sivulta maalämpö

Yhdyskuntaa palvelevien putkien ja johtojen tai niihin liittyvien rakenteiden sijoittamisesta ei peritä maksua. Muiden rakenteiden sijoittamisesta peritään hinnaston mukaiset maksut.

Pysyväisluonteisen johtojen, rakenteiden ja laitteiden sijoittamisen maksut (pdf)