Aloituskokous, aloittamisilmoitus ja erityissuunnitelmat

Lue aloituskokouksen varaamisesta, aloittamisilmoituksen tekemisestä sekä erityissuunnitelmien toimittamisesta.

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tulee sopia kaupungin rakennusvalvonnan kanssa aloituskokouksen ajankohdasta, jos rakennusluvassa on edellytetty kokouksen pitämistä. Kokous pitää kutsua koolle ennen rakennustyön aloittamista.

Kaikesta muusta luvanvaraisesta rakennustyöstä tai toimenpiteestä kuten rakentamista edeltävästä maanrakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus Helsingin rakennusvalvontaan, jos aloituskokousta ei tule kutsua koolle.

Rakennustyön saa aloittaa, kun:

- rakennustyötä koskeva lupapäätös on saanut lainvoiman

- vastaava työnjohtaja on hyväksytty

- kvv-työnjohtaja on tarvittaessa hyväksytty

- lupapäätöksessä edellytetyt erityissuunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan

- aloituskokous on pidetty tai aloittamisilmoitus tehty.

Varaa aloituskokous

Varaa aloituskokous alueen rakennustyön työmaavalvonnasta vastaavalta tarkastusinsinööriltä tai rakennusmestarilta. Soita puhelinpalveluaikana ma klo 9-10 ja to klo 9-10. Yhteystiedot löydät karttapalvelusta.

Lisätiedot

Aloituskokouksessa

- sovitaan rakennustyön tarkastusasiakirjamenettelystä

- nimetään työvaiheita ja rakennusvaiheita tarkastavat henkilöt

- kirjataan muut laadun varmistamiseen liittyvät asiat.

Vastuuhenkilöiden nimeämisestä vastaa rakennushankkeeseen ryhtyvä.

Aloituskokouksessa tulee olla läsnä

- rakennusvalvonnan edustaja

- rakennushankkeeseen ryhtyvä tai tämän edustaja

- rakennuksen pääsuunnittelija

- vastaava työnjohtaja.

Tee aloittamisilmoitus

Tee aloittamisilmoitus alueen rakennustyön työmaavalvonnasta vastaavalle tarkastusinsinöörille tai rakennusmestarille sähköpostilla tai soittamalla puhelinpalveluaikana ma klo 9-10 ja to klo 9-10. Yhteystiedot löydät karttapalvelusta.

Lisätiedot

Aloittamisilmoituksen tekijän tulee varautua selvittämään seuraavat asiat:

- rakennushankkeen tarkastusasiakirja vastuuhenkilöineen

- hankkeen turvallisuuskoordinaattori

- hankkeen valvojat

- erityissuunnitelmien valmiusaste ja niiden rakennusvalvontaan toimittamisen ajankohta.

Varaa aika erityissuunnitelmien esittelyyn

Varaa aika erityissuunnitelmien esittelyyn rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Lisätiedot

Erityissuunnitelmia ovat muun muassa:

- rakennepiirustukset ja -laskelmat

- ilmanvaihtosuunnitelmat

- kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston suunnitelmat

- pohjatutkimukset

- perustamistapalausunnot

- paalutus- ja mittauspöytäkirjat

- mahdolliset rakennusvaiheen lausunnot.

Soita

Rakennusvalvonnan asiakaspalevlu

Avoinna ma-pe 08:30-16
Puhelun hinta: normaali puhelumaksu

Toimita erityissuunnitelmat

Toimita erityissuunnitelmat ja allekirjoita ne sähköisesti Lupapisteen kautta. Kun olet varannut esittelyajan ja toimittanut suunnitelmat Lupapisteeseen, ilmoita asiasta alueen tarkastusinsinöörille sähköpostilla. Yhteystiedot löydät karttapalvelusta.

Lisätiedot

Noudata erityissuunnitelmien esitystavassa seuraavia ohjeita:

- Asiakirjoissa tulee olla kansilehti, jossa on vain yksi asianmukaisesti täytetty nimiö, revisiotaulukko ja mahdollinen sijaintikaavio sekä riittävä tila arkistointimerkinnöille.

- Piirustuksen kuvia, määrittelytekstejä, viittauksia asiakirjoihin tai jakelutaulukkoa ei tule ulottaa kansilehdelle.

- Nimiön tulee sisältää tiedot rakennuskohteesta, suunnittelijasta ja tämän tutkinnosta sekä piirustuksen sisällöstä.

- Jos suunnitelmia on yli 10, liitä mukaan myös luettelo piirustuksista.

- Tiedostojen tulee olla PDF/A-muodossa.

Katso Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä.

Asioi verkossa

Toimita erityissuunnitelmat

Vaatii tunnistautumisen.