Hyppää pääsisältöön

Pysäköinninvalvonta

Voit ilmoittaa kadulle, torille tai viheralueelle väärinpysäköidystä ajoneuvosta kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Tällä sivulla

Jos pysäköit virheellisesti, voit saada 60-80 euron pysäköintivirhemaksun. Virhemaksu on maksettava 30 päivän kuluessa. Maksu on ulosottokelpoinen ilman erillistä päätöstä.

Pysäköintiasioissa sinua palvelee kaupunkiympäristön asiakaspalvelu.

Tee oikaisuvaatimus pysäköintivirhemaksusta

Jos pysäköintivirhemaksu on mielestäsi aiheeton, voit tehdä siitä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa. Pysäköintivirhemaksua ei tarvitse maksaa oikaisuvaatimuksen käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn eteneminen

Päätös oikaisuvaatimuksesta tulee asiointikansioon tai postitse.

Käsittelyaika

Asian käsittely kestää noin 1-4 kuukautta.

Lisätiedot

Toimi näin:

Tee oikaisuvaatimus verkkolomakkeella tai toimita se kaupunkiympäristön asiakaspalveluun postitse, sähköpostitse (pysakointi@hel.fi ) tai henkilökohtaisesti.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena, ja siinä on mainittava

- muutoksenhakijan nimi ja osoite
- ajoneuvon rekisteritunnus
- pysäköintivirhemaksun numero
- pankkitilin numero.

Liitä mukaan asiakirjat, joihin vetoat. Hävitämme oikaisuvaatimuksen käsittelyn jälkeen lähettämäsi liitteet, jotka liittyvät esimerkiksi terveydentilaan tai taloudelliseen tilanteeseen.

Lisätietolinkit

Ilmoita väärinpysäköidystä ajoneuvosta

Voit ilmoittaa kaduille, toreille tai viheralueille väärinpysäköidyistä autoista kaupunkiympäristön asiakaspalveluun palautelomakkeella, sähköpostitse tai puhelimitse.
Jos väärinpysäköity auto vaarantaa liikenteen turvallisuutta, kannattaa ottaa yhteyttä puhelimitse.

Lisätiedot

Jos ajoneuvo on pysäköity kiinteistön alueelle, tulisi isännöitsijän tai huolto-yhtiön ottaa yhteyttä asiakaspalveluun, jotta voimme selvittää ajoneuvon siirtoa.

Yhteydenottaja voi isännöitsijän ja huoltoyhtiön lisäksi olla joku muu kiinteistön toimivaltainen edustaja, kuten omistaja, toimitusjohtaja, kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja tai erikseen tähän valtuutettu henkilö.

Lisätietolinkit

Puhelinpalvelu

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Avoinna ma-to 08:15-16, pe 12-15

Puhelumaksu:

pvm/mpm

Puhelinpalvelu

Pysäköinninvalvonnan ilta- ja viikonloppupäivystys

Avoinna ma-to 16-20, pe 08:15-12, pe 15-20, la 10-15:30, su 11-17

Puhelumaksu:

pvm/mpm

Siirrä pysäköintivirhemaksun eräpäivää

Voit hakea pysäköintivirhemaksun eräpäivän siirtoa 14 vuorokaudella. Siirtoa on haettava ennen eräpäivää ja sitä voi hakea vain kerran.

Käsittelyaika

Jos eräpäivän siirto on mahdollista, saat uuden eräpäivän heti.

Lisätietolinkit

Ongelmia virhemaksun maksamisessa?

Löydät maksamiseen tarvittavat tiedot pysäköintivirhemaksusta.

  1. Pankkitili, jolle pysäköintivirhemaksu maksetaan: FI90 1660 3001 1987 07, NDEAFIHH, Nordea

  2. Maksun saaja: Helsingin kaupunki, Pysäköinninvalvonta

  3. Jokaisessa pysäköintivirhemaksussa on oma yksilöllinen viitenumeronsa, jota pitää käyttää maksettaessa.

  4. Maksun eräpäivä. Jos maksat maksun eräpäivän jälkeen, lisää maksettavaan summaan 14 euroa (Laki pysäköinninvalvonnasta 17 § ).

  5. Maksettava summa

  6. QR-koodi, jota voi käyttää esimerkiksi verkkopankissa maksettaessa.

Löydät maksamiseen tarvittavat tiedot pysäköintivirhemaksusta. Tiedot on kerrottu myös tällä sivulla.
Kuva: Helsingin kaupunki

Jos pysäköintivirhemaksu on kadonnut, ota yhteyttä kaupunkiympäristön asiakaspalveluun.

Muutoksenhaku oikaisuvaatimuspäätökseen

Jos oikaisuvaatimustasi ei hyväksytä, voit hakea päätökseen muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Lue ohjeet hallintovalituksen tekemiseen hallinto-oikeuden sivuilta

Palvelupaikat

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Osoite:

Työpajankatu 8 00580 Helsinki