Tontin vuokraus ja vuokraoikeuden siirto

Tällä sivulla kerrotaan, miten Helsingin kaupungin omistaman tontin varaaja hakee lyhyt- tai pitkäaikaista vuokrausta sekä miten tontin vuokralainen ilmoittaa vuokraoikeuden siirrosta.

Tällä sivulla

Hae tontin lyhytaikaista vuokrausta ennen rakennusluvan hakemista ja pitkäaikaista vuokrausta hyvissä ajoin niin, että vuokrasopimus on allekirjoitettu ennen rakentamisen aloittamista tai erikseen sovittuna ajankohtana. Ilmoita Helsingin kaupungin omistamien tonttien vuokraoikeuden siirrosta kaupungille.

Hae tontin lyhytaikaista vuokrausta

Hae tontin lyhytaikaista vuokrausta ennen rakennusluvan hakemista. Vuokrauspäätöksen käsittelyaika on noin neljä viikkoa.

Liitä hakemukseen tontin varauspäätöksessä mahdollisesti edellytetyt selvitykset ja asiakirjat.

Huomioithan, että Kalasataman ja Mellunkylän asuinkerrostalotonteille haetaan lyhytaikauksen vuokrauksen sijaan valtakirjaa.

Lähetä hakemus asuntotontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta sähköpostitse osoitteeseen tonttihakemukset@hel.fi.

Lähetä hakemus toimitilatontin lyhytaikaisesta vuokrauksesta sähköpostilla osoitteeseen yritystonttitiedustelut@hel.fi.

Hae valtakirjaa rakennuslupaa varten sekä pitkäaikaista vuokrasopimusta

Kalasataman ja Mellunkylän asuinkerrostalotonttien osalta kokeillaan niin sanottua valtakirjamenettelyä, joka korvaa lyhytaikaisen vuokrasopimuksen laatimisen. Kokeilu koskee 1.2.2022 jälkeen tehtyjä hakemuksia.

Tontin varaaja hakee samanaikaisesti valtakirjaa rakennusluvan hakemista varten sekä pitkäaikaista vuokrasopimusta. Valtakirjalla Helsingin kaupunki tontin omistajana ja haltijana oikeuttaa varaajan hakemaan tontille rakennuslupaa. Tontin varaaja voi aloittaa maanrakennustyöt tontilla vasta kun pitkäaikaisesta vuokrauksesta on tehty päätös.

Valtakirjojen käsittelyaika on noin 2 viikkoa. Tontin valtakirja on voimassa yhden vuoden.

Löydät tarkemmat ohjeet hakemuksesta.

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen tonttihakemukset@hel.fi.

Täytä lomake

Hae valtakirjaa rakennuslupaa varten sekä pitkäaikaista vuokrasopimusta

Hae tontin pitkäaikaista vuokrausta

Tontin pitkäaikainen vuokrasopimus tulee olla allekirjoitettu ennen rakentamisen aloittamista tai muutoin erikseen esimerkiksi tontinvarauspäätöksessä mainittuna ajankohtana. Vuokrauspäätöksen käsittelyaika on 4-6 viikkoa.

Liitä hakemukseen vuokra-aluetta koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset, mikäli ne ovat tiedossa.

Lähetä hakemus sähköpostitse osoitteeseen tonttihakemukset@hel.fi.

Lisätiedot

Liitä hakemukseen seuraavat selvitykset ja asiakirjat:

- Pääsuunnittelijan vahvistama selvitys rakennusoikeuden käytöstä, joka sisältää selvityksen hankkeen huoneistojakaumasta, asuntojen keskipinta-alasta sekä perheasuntojen eli vähintään 2 makuuhuonetta käsittävien asuntojen määrästä ja näiden asuntojen keskipinta-alasta. - Hankkeen energiatodistus. - Vuokra-aluetta koskevat rasite- ja/tai yhteisjärjestelysopimukset, mikäli ne ovat tiedossa. - Tontin varauspäätöksessä ja/tai lyhytaikaisen vuokrauksen päätöksessä mahdollisesti edellytetyt selvitykset tai asiakirjat, kuten Kehittyvä kerrostalo -hankkeessa.

Kaikki yhtiömuotoiset hankkeet toimittavat edellä esitetyn lisäksi vuokralaiseksi tai ostajaksi tulevan yhtiön kaupparekisteriotteen.

Allekirjoita pitkäaikainen vuokrasopimus

Kun päätös tontin pitkäaikaisesta vuokrauksesta on tehty, lähetä meille tietolomake täytettynä. Viimeistelemme vuokrasopimuksen tietojen pohjalta ja olemme sinuun yhteydessä allekirjoittamisen ajankohdasta.

Lähetä tietolomake sähköpostitse osoitteeseen maaomaisuus.kiinteistosihteerit@hel.fi . Lomakkeen voi toimittaa myös suojatulla sähköpostilla securemail.hel.fi kautta osoitteeseen maaomaisuus.kiinteistosihteerit@hel.fi.

Tarvittaessa voit toimittaa lomakkeen myös postitse osoitteeseen:

Helsingin kaupunki MAKE/Sopimukset ja valvonta PL 58213 00099 Helsingin kaupunki

Vuokrasopimus allekirjoitetaan sähköisesti Maanmittauslaitoksen Kiinteistövaihdannan palvelussa tai toimipisteessämme osoitteessa Työpajankatu 8. Huomioithan, että toimitilatonttien pitkäaikaisia vuokrasopimuksia ei kuitenkaan voi allekirjoittaa Maanmittauslaitoksen järjestelmässä.

Lisätiedot

Sopimuksen allekirjoituksen edellytyksenä on, että kaupungin vuokrauspäätös on lainvoimainen ja että viimeistään allekirjoitustilaisuudessa:

- Sopimuskumppani tarkastaa ja ilmoittaa hyväksyvänsä kaupungin päätöksen liitteenä olleen sopimusluonnoksen ja siihen mahdollisesti täytäntöönpanovaiheessa tehdyt tarkistukset sekä toimittaa tiedon allekirjoittajasta ja selvityksen nimenkirjoitusoikeudesta. - Sopimuskumppani toimittaa toimivaltaisen elimen päätöksen sopimuksen hyväksymisestä ja vakuuden luovuttamisesta sekä panttauksesta. - Sopimuskumppani toimittaa kaupungille myös muut mahdolliset asiakirjat/tiedot, jotka kaupungin päätöksessä on nimetty sopimuksen allekirjoituksen edellytyksiksi.

Mikäli Maanmittauslaitos vaatii vuokraoikeuden kirjaamishakemuksen liitteeksi muita asiakirjoja, tulee nämä myös myöhemmin kaupungille toimittaa.

Täytä lomake

Täytä tietolomake vuokrasopimusta varten

Ilmoita valtion maksamasta korkotuesta

Mikäli vuokrasopimus sisältää ehdon, jonka mukaan vuokralaisen tulee ilmoittaa meille valtion maksamasta korkotuesta, toimita meille oheinen lomake liitteineen.

Liitä mukaan seuraavat asiakirjat: - jäljennös asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) korkotukipäätöksestä - jäljennös pankin korkotukilainaa koskevasta todistuksesta

Lähetä lomake sähköpostitse mvj@hel.fi.

Tarvittaessa voit toimittaa lomakkeen myös postitse osoitteeseen:

Helsingin kaupunki, korkotuki-ilmoitus/Toke Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit PL 58213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Täytä lomake

Ilmoita valtion maksamasta korkotuesta

Ilmoita vuokraoikeuden siirrosta

Kun Helsingin kaupungin omistaman tontin maanvuokrasopimus sisältää ehdon, jonka mukaan vuokralaisella on oikeus vuokranantajaa kuulematta siirtää vuokraoikeus toiselle, voi vuokralainen luovuttaa kokonaan tai osittain maanvuokraoikeutensa ja tontilla sijaitsevat rakennukset toiselle ilman kaupungin suostumusta.

Mikäli vuokrasopimus ei sisällä vapaata siirto-oikeutta, kysy lisätietoja:

Asuntotontteja koskien asuntotonttitiedustelut@hel.fi Yritystontteja koskien yritystonttitiedustelut@hel.fi Omakotitalottontteja koskien omakotitalotonttitiedustelut@hel.fi

Luovutuksen jälkeen uuden vuokralaisen on haettava vuokraoikeuden siirron kirjaamista Maanmittauslaitokselta.

Uuden vuokralaisen tulee myös viipymättä siirron tapahduttua toimittaa kaupungille jäljennös luovutuskirjasta tai muusta saannon perusteena olevasta asiakirjasta sekä ilmoittaa kirjallisesti maanvuokran uusi laskutusosoite. Lähetä jäljennökset ja uusi osoite osoitteeseen maanvuokralaskutus@hel.fi.

Asioi verkossa

Hae siirron kirjaamista Maanmittauslaitokselta

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla

Palvelupisteet

Kaupunkiympäristön toimitalo katutasosta kuvattuna.

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu

Osoite: Työpajankatu 8, 00580 Helsinki