Maan myyminen ja ostaminen

Tietoa maan myymisestä Helsingin kaupungille, tontinosan ostamisesta kaupungilta, lunastamisesta ja etuosto-oikeudesta. Löydät sivulta myös Helsingin maapoliittiset linjaukset.

Tällä sivulla

Haluatko myydä Helsingin kaupungille?

Helsinki hankkii maata kaupungin kehittämistä ja asemakaavan toteuttamista varten. Kaupunki ostaa muun muassa tonttien puuttuvia osia, yleisten rakennusten tontteja, yleisiä alueita ja kaavoittamatonta maata. Kaupunki on kiinnostunut ostamaan tonttimaata sekä tonttimaan vuokraoikeuksia ja rakennuksia sellaisilta alueilta, joiden maankäyttöön on suunnitteilla muutoksia tulevien vuosikymmenien aikana.   

Helsingin kaupunki maksaa rakennusmaasta markkina-arvon mukaisen hinnan. Yleisistä  alueista on oma hinnoittelumenettelynsä.

Haluatko ostaa kaupungin omistaman tontinosan? 

Rakentaminen asemakaavan mukaiselle tontille edellyttää koko tontin omistusta. Jos omistat asemakaavan mukaisen tontin arvokkaimman osan ja kaupunki omistaa puuttuvan osan, voit ostaa tai lunastaa tontinosan kaupungilta. 

Helsingin kaupunki myy tontinosan markkina-arvon mukaisella hinnalla. Lunastus tehdään tontin lohkomisen yhteydessä tai lunastustoimituksessa. Lunastustoimituksen hoitaa Maanmittauslaitos.  

Lue lisää tontin lohkomisesta

Kaupungin lunastusoikeus

Ennen kadun tai puiston rakentamista kaupunki pyrkii sopimaan maanomistajan kanssa maapohjan sekä alueella olevien rakennusten, rakennelmien ja kasvuston ostamisesta.  

Jos sopimukseen ei päästä, kaupungilla on oikeus ja velvollisuus lunastaa maapohja ja rakennukset.  Lunastustoimitukset hoitaa Maanmittauslaitos. Helsinki on käyttänyt lunastusoikeuttaan hyvin harvoin. 

Kaupungin etuosto-oikeus 

Kaupungilla on oikeus astua ostajan tilalle kiinteistökaupoissa, joissa myynnissä on yli  3 000 m2:n suuruiset kiinteistöt. Etuosto-oikeus ei koske lähisukulaisten välisiä kauppoja, pakkohuutokauppoja, ulosottoviranomaisen myyntejä tai kauppoja, joissa valtio on ostajana. Helsinki on käyttänyt etuosto-oikeuttaan hyvin harvoin. 

Kiinteistön omistaja voi pyytää kaupungilta ennakkolausuntoa siitä, että kaupunki ei  tule käyttämään etuosto-oikeuttaan. 

Lähetä pyyntö sähköpostilla osoitteeseen tontti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Kirjoita aihekenttään ”Helsingin kaupungin ennakkolausunto etuosto-oikeuden käyttämisestä.” Kirjoita viestiin tiedot kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä, kauppahinta ja muut kauppaehdot. Jos haluta nopeuttaa asian käsittelyä, lähetä  kauppakirjaluonnos ja siihen liittyvät liitteet. 

Helsingin maapoliittiset linjaukset

Maapoliittisten periaatteiden soveltamisohjeesta löydät Helsingin kaupungin maanhankintaa, maankäyttösopimuksia ja täydennysrakentamista kaupungin vuokratontille koskevia periaatteita.  

Tutustu maapoliittisin linjauksiin ja tilastoihin

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla

Jos haluat myydä Helsingin kaupungille tai ostaa kaupungin omistamaa maata ole yhteydessä maanhankintatiimiin. Tiimi käsittelee myös lunastusta ja etuosto-oikeutta koskevat asiat.  

Parhaiten tavoitat meidät lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tontti@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)