Ilmoitus jätteen pienimuotoisesta hyödyntämisestä maarakentamisessa

Jätteiden pienimuotoisesta hyödyntämisestä maarakentamisessa on tehtävä ilmoitus kaupungille.

Voit hyödyntää jätteeksi luokiteltavia materiaaleja maarakentamisessa, jos hyödyntäminen on pienimuotoista ja noudatat Helsingin ympäristönsuojelumääräyksiä (14 § ja 15 §). Varmista kuitenkin aina ennen ilmoituksen tekemistä, edellyttääkö hyödyntäminen ympäristölupaa tai ns. MARA-ilmoitusta. Kysy tarvittaessa lisätietoja kymp.ymparistovalvonta@hel.fi.

Kiinteistön haltijana sinun on tehtävä jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa valvontailmoitus Helsingin ympäristöpalveluille. Tarvitset maanomistajan luvan, jos sinulla on vuokratontti.

Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen hyödyntämisen aloittamista.

Tee ilmoitus jätteen pienimuotoisesta hyödyntämisestä maarakentamisessa

Tee valvontailmoitus Lupapiste-palvelussa. Emme peri ilmoituksen käsittelystä maksua.

Asioi verkossa

Tee valvontailmoitus

Vaatii tunnistautumisen.

Ohjeet valvontailmoituksen tekemiseen

Ennen valvontailmoituksen lähettämistä varmista, että jätteen sijoittaminen täyttää Helsingin ympäristönsuojelumääräysten 14 § ja 15 § vaatimukset.

  • Mikä jäte on kyseessä (betoni-/tiilijäte, asfalttimurske, hiekoitushiekka/-sepeli tms.)?
  • Mistä jäte on peräisin?
  • Miten jäte on esikäsitelty?
  • Mihin jätettä aiotaan sijoittaa?
  • Miten paljon jätettä aiotaan sijoittaa?
  • Sijoittamisen ajankohta.

  • Mahdolliset jätteen ympäristövaikutuksia kuvaavat analyysitulokset.
  • Karttapiirros sijoituspaikasta.
  • Selostus ja mahdollinen leikkauskuva siitä, miten jätteet aiotaan sijoittaa maaperään.
  • Maanomistajan suostumus.