Kaupanvahvistus

Tältä sivulta löydät tietoa kaupanvahvistuksesta ja Helsingin kaupungin kiinteistönmuodostusyksikön kaupanvahvistajat.

Kaupanvahvistaja toimii todistamisviranomaisena kiinteistönluovutuksessa luovutuskirjaa allekirjoitettaessa. Luovutus voi olla esimerkiksi kauppa, vaihto tai lahja. Myös kiinteistökauppaa koskeva esisopimus vaatii kaupanvahvistajan todistuksen. Helsingin kaupungin kiinteistönmuodostusyksikön kaupanvahvistajat vahvistavat kiinteistönluovutuksia koko maan alueelta virka-aseman perusteella.

Lue lisää

Kaupanvahvistaja:

 • kertoo ja neuvoo tarvittaessa kiinteistönmuodostustoimenpiteistä ja rakennuslupaprosessin käynnistämisestä.
 • esitarkastaa, että luovutuskirjan vähimmäisvaatimukset täyttyvät ennen vahvistustilaisuutta, mikäli tilaaja toimittaa luovutuskirjan luonnoksen ennakkoon esimerkiksi sähköpostitse
 • tekee vahvistamastaan luovutuksesta kiinteistöluovutusilmoituksen Maanmittauslaitokselle
 • laittaa ostajan puolesta lainhuutohakemuksen vireille, mikäli niin vahvistuksen yhteydessä sovitaan (sisältyy palveluun ja kaupanvahvistusmaksuun)
 • neuvoo, kuinka lainhuutoa haetaan
 • perii kaupanvahvistuksesta asetuksessa säädetyn 120 euron maksun sekä matkakulut
 • ei vahvista hallinnanjakokarttoja tai hallinnanjakosopimuksia
 • ei vahvista vuokraoikeuden kauppoja, jotka eivät vaadi kaupanvahvistajan todistusta.

 • Kaupanvahvistajan on tarkastettava luovutuskirjan allekirjoittajien henkilöllisyys ja se, että luovutuskirja täyttää lakisääteiset muotovaatimukset. Allekirjoittajien on voitava todistaa henkilöllisyytensä allekirjoitustilaisuudessa
 • Luovutuskirjassa on oltava ainakin seuraavat tiedot:
  • luovutustarkoitus
  • luovutettava kiinteistö tai sen määräala täsmällisesti yksilöitynä (kiinteistötunnus)
  • luovuttaja(t) ja luovutuksensaaja(t)
  • kauppahinta tai tieto muusta vastikkeesta, ellei kyseessä ole lahja tai esisopimus.
 • Kaupanvahvistuksen tilaaja huolehtii ja tulostaa tarvittavan kappalemäärän vahvistettavia luovutuskirjoja ja mahdollisia liitekarttoja
 • Mikäli kyseessä on määräalan luovutus, luovutettava alue on merkittävä selkeästi kartoille, joista liitetään yksi kappale jokaiseen laadittavaan luovutuskirjaan
 • Kaupanvahvistajan on merkittävä jokaiseen luovutuskirjaan kaupanvahvistajan todistus
 • Kaupanvahvistajan on tarkastettava kiinteistöä koskevat tiedot lainhuuto- ja kiinnitysrekisteristä sekä kiinteistörekisteristä

Kaupanvahvistaja merkitsee jokaiseen luovutuskirjaan seuraavan todistuksen:

"Kaupanvahvistajana  todistan, että (myyjän nimi) luovuttajana / luovuttajan puolesta ja (ostajan nimi) luovutuksensaajana / luovutuksen saajan puolesta ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä luovutusta vahvistettaessa. Olen tarkistanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on tehty maakaaren 2 luvun 1 §:ssä säädetyllä tavalla."

Paikka ja aika

Kaupanvahvistajan allekirjoitus

Nimenselvennys

Virka-asema

Kaupanvahvistajan tunnus