Johtotiedot

Tilaa johtoselvitys kaivu-, kairaus- tai louhintatöitä varten ennen kuin teet kaivuilmoituksen ja aloitat työt. Tilaa suunnittelua varten johtokartta Karttakori-palvelusta. Ole meihin yhteydessä kaupungin tontilla sijaitsevien johtojen siirroista ja toimita meille johtokartoitustiedot.

Tällä sivulla

Tilaa ajantasainen johtoselvitys kaivu-, kairaus- tai louhintatöitä aina ennen kuin jätät kaivuilmoituksen.

Johtoselvitys sisältää karttaotteen maanalaisista johdoista, putkista, laitteista, tiloista ja muista rakenteista. Lisäksi siinä esitetään niiden koko- ja materiaalitietoja sekä osittain myös korkeusasematietoja. Saat myös ohjeita työn suorittamiseksi.

Tilaa johtoselvitys

Tilaa johtoselvitys Haitaton-palvelussa tai tule tekemään se paikan päälle. Asiointi paikan päällä ainoastaan ajanvarauksella.

Käsittelyaika

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Käsittelyn tavoiteaika on arkipäivä. Voit seurata asian etenemistä asiointipalvelussa. Saat johtoselvityksen liitteineen sinne asiointikansioon.

Voimassaoloaika

Lähetetty hakemus on voimassa, kunnes johtoselvitys on tehty. Johtoselvitys on voimassa kuukauden.

Kaivu-, kairaus- ja louhintatöitä tekeville johtoselvitys on maksuton.

Suunnittelua varten johtokartat ja muut kartta-aineistot tilataan sähköisesti maksullisesta Karttakori-palvelusta.

Asioi verkossa

Tilaa johtoselvitys

Vaatii tunnistautumisen.

Tilaa johtokartta suunnittelua varten 

Tilaa suunnittelua varten johtokartta ja muut kartta-aineistot sähköisesti Karttakori -palvelusta. 

Lue lisää Karttakori -palvelusta sivulta Digitaaliset kartat 

Siirry Karttakori-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Johtosiirrot kaupungin omistamilla tonteilla

Kaupungin omistamilla tonteilla uudisrakennushankkeissa vuokralainen sopii maanvuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti johdon siirrosta ja aikataulusta johdon omistajan kanssa. Vuokralainen hyväksyttää toimenpiteet ja sopii siirron kustannuksista kaupungin kanssa: merja.makipaa@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman),  p. 09 310 36453 tai satu.jarvinen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman), p. 09 310 39225.

Kaupungin omistamilla tonteilla, jotka on vuokrattu aiemmin, vuokralainen sopii johdon siirrosta ja kustannuksista johdon omistajan kanssa. Jos johto siirretään tontin ulkopuolelle, vuokralainen sopii asiasta myös alueen haltijan kanssa.  

Jos johto siirretään yleiselle alueelle, vuokralainen tekee kaupungin kanssa sijoitussopimuksen.

Lue lisää sivulta sijoitussopimus. 

Toimita kartoitustiedot kaupungille 

Johtojen, laitteiden ja rakennelmien omistaja tai haltija on velvollinen toimittamaan kartoitusta koskevat tiedot kaupungille. Tiedot talletetaan kartoille kuukauden kuluessa tietojen saapumisesta. Yksityisillä tonteilla johtotiedot eivät ole kattavia.

Toimita johtokartoitustiedot: karttatiedot@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Lue ohje johtokartoitustietojen toimittamiseksi (pdf) (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimita maanalaisten rakenteiden ja tilojen kartoitustiedot: kymp.kami.maanalaiset@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Lue ohje maan- ja vedenalaisten rakenteiden toteumatietojen mittaukseen ja toimittamiseen (pdf)