Suunnittelun ja rakentamisen tavoitteet

Helsingin kaupunkisuunnittelua ja rakentamista ohjaavat erilaiset kaavoituksen ja maankäytön tavoitteet ja periaatteet.

Puita, nurmikkoa ja kerrostaloja auringonpaisteessa.
Rakenteilla olevaa Kalasatamaa kuvattuna yläilmoista.
Kuva: Jussi Hellsten

Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä hyvälle asuinympäristölle

Kaavoituksella ja muulla suunnittelulla edistämme muun muassa riittävää asuntotuotantoa, sujuvaa liikennettä, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksia, palvelujen saatavuutta ja luonnonvarojen säästeliästä käyttöä. 

Tavoitteenamme on edistää energiatehokasta kaupunkirakennetta ja varmistaa, ettei arvokkaimmille luontoalueille osoiteta rakentamista. Muun suunnittelun rinnalla kehitämme virkistysalueita ja -palveluita, ekologisia verkostoja sekä luonnonsuojelualueita. Edistämme myös sosiaalisesti kestävää kaupunkia, jossa asuinalueiden eritytyminen pysäytetään aktiivisella kaupunkiuudistuksella.