Aloittamisoikeus

Voit hakea aloittamisoikeutta koko rakennuksen tai sen osan rakentamiselle ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. Aloittamisoikeus voi koskea esimerkiksi rakennuksen perustustöiden tekemistä tai koko rakennuksen rakentamista. Rakennuksen tai sen osan purkamiseen ei myönnetä aloittamisoikeutta.

Voit hakea aloittamisoikeutta hankkeen varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella. Aloittamisoikeutta hakee sama taho, joka hakee hankkeen varsinaista lupaa.

Hae aloittamisoikeutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun hankkeen lupapäätöksen valitusaika on päättynyt. Päätös aloittamisoikeudesta on maksullinen

Aloittamisoikeutta hakiessa tulee asettaa hyväksyttävä vakuus. Vakuudella korvataan haitat, vahingot ja kustannukset, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Kun aloittamisoikeus on myönnetty, voit aloittaa ne toimet, joihin olet hakenut aloittamisoikeutta.

Hae aloittamisoikeutta

Aloittamisoikeutta voi hakea varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella.

Jos haet aloittamisoikeutta varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä, lisää Lupapisteessä täytetty aloittamisoikeuslomake hakemuksen liitteisiin ja kirjoita hakevasi aloittamisoikeutta myös hankekuvauksessa.

Jos et ole hakenut aloittamisoikeutta varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä, lähetä hakemus ja alkuperäinen vakuusasiakirja alueen lupa-assistentille. Löydät alueen lupa-assistentin sähköpostiosoitteen karttapalvelusta. Aloittamisoikeutta tulee hakea viimeistään 14 päivän kuluessa hankkeen lupapäätöksen valitusajan päättymisestä.

Tietoa verkossa

Hae alueen lupasihteerin yhteystiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voit tehdä seuraavia töitä luvan myöntämisen jälkeen ennen luvan lainvoimaisuutta:

  • kaivamista, louhimista, puiden kaatamista tai muu vastaava toimenpide. Töiden tulee olla myönnetyn luvan mukaisia. Puiden kaatamisen osalta on huomioitava, että Helsingin rakennusjärjestyksen 31a §:n mukaan rakennettavalta tontilta saa kaataa vain ne puut, mihin lupapäätöksessä on annettu lupa. Mikäli tontilta on välttämätöntä kaataa puita asemakaavanmukaisen rakentamisen jouduttamiseksi ennen luvan myöntämistä, puiden kaatamisesta on ilmoitettava rakennusvalvontapalveluille 14 vuorokautta ennen puiden kaatamista. Ilmoitukseen on liitettävä asemapiirros tai vastaava, johon kaadettavat puut on merkitty, sekä muu tarpeellinen selvitys. Ilmoituksen perusteella rakennusvalvontapalvelut arvioi, onko puiden kaataminen esitetyssä laajuudessa välttämätöntä.
  • paalutussuunnitelman mukaisen perustuksen paalutustyön. Työn voi tehdä rakentajan riskillä jo ennen luvan myöntämistäkin.
  • kevyiden rakenteiden purkaminen, jos rakennukseen ja rakenteisiin ei kohdistu suojelumääräyksiä.

Lue lisää ohjeesta: Aloittamisoikeus (pdf).

Vakuus määritellään niin suureksi, että rakennuspaikka voidaan sillä tarvittaessa ennallistaa, jos lupapäätös kumotaan tai sitä muutetaan.

Vakuudeksi hyväksytään:

  • pankkitalletus, josta pitää olla pankin antama kuittaamattomuustodistus.
  • takaus, jonka täytyy olla voimassa niin kauan, kunnes ko. lupa saa lainvoiman.

Sekä pankkitalletuksen että takauksen on oltava aloittamisoikeuden hakijan nimissä.

Yhden omakotitalon tai yhden paritalon lupa-asiassa hyväksytään henkilötakaus. Tällöin kahden henkilön on sitouduttava omavelkaiseen takaukseen. Luvanhakijat eivät kuitenkaan voi toimia itsensä takaajina.

Kun asunto-osakeyhtiö hakee lupaa, yhtiön osakkeenomistajat voivat toimia takaajina.

Lue tarkempaa tietoa vakuuden asettamisesta ohjeesta: Aloittamisoikeus (pdf) 

Kun lupapäätös saa lainvoiman, voit hakea vakuuden rakennusvalvonnan lupa-assistentilta. Sinun tulee esittää lupapäätös ja siihen merkitty lainvoimaisuustodistus. Mikäli on kyse rakennusvalvonnan viranhaltijan myöntämästä luvasta, tarkistaa rakennusvalvonta lupapäätöksen lainvoimaisuuden. Mikäli kyse on kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston myöntämästä luvasta, tulee lainvoimaisuustodistus hakea Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta.

Vakuus luovutetaan hakijalle, jos tämä on luonnollinen henkilö, tai hakijan valtuuttamalle asiamiehelle. Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä, ja asiamiehen tulee esittää yksilöity valtakirja vakuuden noutamista varten

Lupien hinnat ja käsittely

Rakentamisen luvat ja lausunnot ovat pääosin maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Helsingin rakennusvalvontataksa 2024 (pdf).

Helsingin rakennusvalvontataksa 2023 (pdf). 

Hakija saa tiedon lupapäätöksestä Lupapisteeseen.

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätökset ovat virallisesti nähtävissä 14 vuorokautta ja kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätökset 30 vuorokautta. Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätöksistä on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätöksistä on mahdollista valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.

Rakennusvalvonnan viranhaltijoiden lupapäätösten julkipanolistan näet Lupapisteestä Julkipano -palvelusta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ei vaadi kirjautumista). 

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston lupapäätösten julkipanolistan löydät Kaupunkiympäristötalon aulasta osoitteessa Työpajankatu 8.

Lupapäätökset löydät verkkosivulta:  

Voit tutustua julkipanolistaan ja päätöksiin myös Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

Lupapäätös saa lainvoiman, kun muutoksenhakuaika on kulunut umpeen ja kukaan ei ole hakenut muutosta lupapäätökseen. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaoston päätökseen voi hakea muutosta 30 päivän ajan ja rakennusvalvonnan viranhaltijan päätökseen 14 päivän ajan. Päätöksen antamisen ajankohta ja muutoksenhakuajan kesto kerrotaan lupapäätöksessä.

Voit aloittaa rakennustyöt vasta, kun lupa on lainvoimainen. Rakennusluvan saaneet työt pitää aloittaa 3 vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee olla valmis 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta. Toimenpideluvan, purkamisluvan tai maisematyöluvan mukaiset työt tulee tehdä 3 vuoden aikana.

Hae luvalle jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana. Mikäli jatkoaikaa ei haeta luvan voimassaoloaikana, joudut hakemaan lupaa uudestaan.

Helsingissä kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Myös yleinen ja hankekohtainen ohjaus ja neuvonta tehdään ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Hakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteeseen.

Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

  1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

  2. Kirjoita katuosoite, jossa hanke sijaitsee.

  3. Kysy neuvoa painamalla "Kysy neuvoa" -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa. 

  4. Kirjoita lyhyt kuvaus hankkeesta ja kysymyksesi. Sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle. 

Neuvonnan jälkeen voit muuttaa neuvontapyynnön lupahakemukseksi.

Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

Lupapisteen käyttöohjeesta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).