Aloittamisoikeus

Voit hakea aloittamisoikeutta koko rakennuksen tai sen osan rakentamiselle ennen kuin rakennuslupa on lainvoimainen. Aloittamisoikeus voi koskea esimerkiksi rakennuksen perustustöiden tekemistä tai koko rakennuksen rakentamista. Rakennuksen tai sen osan purkamiseen ei myönnetä aloittamisoikeutta.

Voit hakea aloittamisoikeutta hankkeen varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä tai erillisellä hakemuksella. Aloittamisoikeutta hakee sama taho, joka hakee hankkeen varsinaista lupaa.

Hae aloittamisoikeutta viimeistään 14 päivän kuluessa siitä, kun hankkeen lupapäätöksen valitusaika on päättynyt. Päätös aloittamisoikeudesta on maksullinen

Aloittamisoikeutta hakiessa tulee asettaa hyväksyttävä vakuus. Vakuudella korvataan haitat, vahingot ja kustannukset, jotka päätöksen kumoaminen tai luvan muuttaminen voi aiheuttaa.

Kun aloittamisoikeus on myönnetty, voit aloittaa ne toimet, joihin olet hakenut aloittamisoikeutta.

Hae aloittamisoikeutta

Jos et ole hakenut aloittamisoikeutta varsinaisen lupahakemuksen yhteydessä, lähetä hakemus ja alkuperäinen vakuusasiakirja alueen lupasihteerille. Löydät alueen lupasihteerin sähköpostiosoitteen karttapalvelusta.

Täytä lomake

Hae aloittamisoikeutta

Tietoa verkossa

Hae alueen lupasihteerin yhteystiedot

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Voit tehdä seuraavia töitä luvan myöntämisen jälkeen ennen luvan lainvoimaisuutta:

  • kaivamista, louhimista, puiden kaatamista tai muu vastaava toimenpide. Töiden tulee olla myönnetyn luvan mukaisia.
  • paalutussuunnitelman mukaisen perustuksen paalutustyön. Työn voi tehdä rakentajan riskillä jo ennen luvan myöntämistäkin.
  • kevyiden rakenteiden purkaminen, jos rakennukseen ja rakenteisiin ei kohdistu suojelumääräyksiä.

Lue lisää ohjeesta: Aloittamisoikeus (pdf).

Vakuus määritellään niin suureksi, että rakennuspaikka voidaan sillä tarvittaessa ennallistaa, jos lupapäätös kumotaan tai sitä muutetaan.

Vakuudeksi hyväksytään:

  • pankkitalletus, josta pitää olla pankin antama kuittaamattomuustodistus.
  • takaus, jonka täytyy olla voimassa niin kauan, kunnes ko. lupa saa lainvoiman.

Sekä pankkitalletuksen että takauksen on oltava aloittamisoikeuden hakijan nimissä.

Yhden omakotitalon tai yhden paritalon lupa-asiassa hyväksytään henkilötakaus. Tällöin kahden henkilön on sitouduttava omavelkaiseen takaukseen. Luvanhakijat eivät kuitenkaan voi toimia itsensä takaajina.

Kun asunto-osakeyhtiö hakee lupaa, yhtiön osakkeenomistajat voivat toimia takaajina.

Lue tarkempaa tietoa vakuuden asettamisesta ohjeesta: Aloittamisoikeus (pdf) 

Kun lupapäätös saa lainvoiman, voit hakea vakuuden rakennusvalvonnan lupasihteereiltä. Sinun tulee esittää lupapäätös ja siihen merkitty lainvoimaisuustodistus. Lainvoimaisuustodistuksen voit hakea Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamosta.

Vakuus luovutetaan hakijalle, jos tämä on luonnollinen henkilö, tai hakijan valtuuttamalle asiamiehelle. Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä, ja asiamiehen tulee esittää yksilöity valtakirja vakuuden noutamista varten

Lupien hinnat ja käsittely

Rakentamisen luvat ja lausunnot ovat pääosin maksullisia. 

Katso kaikki maksut:

Helsingin rakennusvalvontataksa 2022 (pdf).

Helsingin rakennusvalvontataksa 2023 (pdf). 

Hakija saa päätöksen hyväksymisestä Lupapisteeseen. 

Lupapäätökset ovat virallisesti nähtävissä 14 vuorokautta. Tänä aikana on mahdollisuus tehdä oikaisuvaatimus kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle.

Rakennusvalvonnan julkipanolistan näet Lupapisteestä Julkipano -palvelusta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun) (ei vaadi kirjautumista). 

Lupapäätökset löydät verkkosivulta:  

Voit tutustua julkipanolistaan ja päätöksiin myös Kaupunkiympäristötalon aulassa osoitteessa Työpajankatu 8.

​Lupa on lainvoimainen, jos päätöksestä ei ole tehty oikaisuvaatimuksia tai valituksia. Ympäristö- ja lupajaoston oikaisuvaatimusta koskevasta päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitusaika on 14 tai 30 päivää.

Voit aloittaa rakennustyöt vasta, kun lupa on lainvoimainen. Rakennusluvan saaneet työt pitää aloittaa 3 vuoden kuluessa ja rakentamisen tulee olla valmis 5 vuoden kuluessa luvan lainvoimaisuudesta. Toimenpideluvan, purkamisluvan tai maisematyöluvan mukaiset työt tulee tehdä 3 vuoden aikana.

Hae luvalle jatkoaikaa luvan voimassaoloaikana. Sen jälkeen joudut hakemaan lupaa uudestaan.

Helsingissä kaikki rakentamisen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelussa (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun). Myös yleinen ja hankekohtainen ohjaus ja neuvonta tehdään ensisijaisesti Lupapisteen kautta. Hakemukseen ja rakentamisen aikaiseen valvontaan liittyvät asiakirjat toimitetaan sähköisessä muodossa Lupapisteeseen.

Näin aloitat ja kysyt neuvoa Lupapisteessä

  1. Rekisteröidy palveluun ensimmäisellä kerralla. Jatkossa kirjaudut sähköpostiosoitteella ja salasanalla.

  2. Kirjoita katuosoite, jossa hanke sijaitsee.

  3. Kysy neuvoa painamalla "Kysy neuvoa" -painiketta sivun oikeassa yläkulmassa. 

  4. Kirjoita lyhyt kuvaus hankkeesta ja kysymyksesi. Sinut ohjataan oikealle asiantuntijalle. 

Neuvonnan jälkeen voit muuttaa neuvontapyynnön lupahakemukseksi.

Tarvitsetko apua Lupapisteen käyttöön?

Lupapisteen käyttöohjeesta (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)löydät ohjeita muun muassa rekisteröitymiseen ja kirjautumiseen, uuden hakemuksen ja neuvontapyynnön tekemiseen, neuvontapyynnön muuttamiseen lupahakemukseksi tai hakemuksen jättämiseen.

Teknistä tukea Lupapisteen käyttöön saat tarvittaessa tukipyyntölomakkeella (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun).