Asuntotonttien vuokrasopimusten uusiminen

Näiltä sivulta löydät tietoa Helsingin kaupungin omistamien asuntotonttien vuokrasopimusten uusimisesta. Nyt valmistellaan vuonna 2025 päättyvien vuokrasopimusten uusimista.

Tällä sivulla

Vuonna 2025 päättyvien asuntotonttien vuokrasopimusten uusiminen

 

Valmistelu etenee näin

 1. 1. Tiedote: Vuokralainen saa tiedon vuokrasopimusten uusimisesta

  Vuokralainen saa tiedon siitä, miten sopimuksen valmistelu etenee. 

  Tiedote lähetetty joulukuussa 2022.

 2. 2. Tiedote: Vuokralainen saa alustavan arvion asumiskustannuksista

  Vuokralainen saa arvion kaupunginosan tulevasta yksikköhinnasta, jonka perusteella voi alustavasti laskea tulevan kuukausivuokran.   

  Tiedote lähetetty kesäkuussa 2023.

 3. 3. Tiedote: Vuokralainen saa alustavan laskelman vuokrasta

  Tontin vuokra on laskettu tontille rakennetun kerrosalan perusteella. Kerrosalan ovat määritelleet kaupungin ulkopuoliset asiantuntijat rakennuslupapiirustusten perusteella.  Vuokralaisen tulee tarkastaa talotyyppi ja kerrosala. Vuokralainen lähettää kaupungille tiedot, jos ne poikkeavat määritellyistä. Tarvittaessa tontilla järjestetään katselmus, jossa tarkastetaan tontille rakennetun kerrosalan määrä.  

  Tiedote tullaan tämän hetken tietojen perusteella lähettämään elokuun puoliväliin mennessä. 

  Vuokralaisella on tässä vaiheessa mahdollisuus esittää asiasta kirjallinen mielipide. Keskustelutilaisuuksia järjestetään vuoden 2024 aikana.

 4. Kaupunginvaltuusto päättää vuokrausperiaatteet

  Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupunginosien rakennusoikeuksien yksikköhinnat sekä vuokra-ajan. Yleensä vuokra-aika on noin 50 vuotta.  

  Valtuuston käsittely on vuonna 2025.  

   

 5. 4. Tiedote: Vuokralainen saa luonnoksen vuokrasopimuksesta

  Luonnos vuokrasopimuksesta tehdään kaupunginvaltuuston vahvistamien vuokrausperiaatteiden mukaisesti. 

  Tiedote lähetetään vuonna 2025. 

 6. Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen

  Tonttikohtaiset vuokrauspäätökset tekee asuntotontit-tiimin päällikkö.

  Vuokralainen kutsutaan allekirjoittamaan sopimus vuonna 2025.  

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Kaupunki uusii tontinvuokrasopimukset kaikkien vuokralaisten kanssa samojen periaatteiden mukaisesti. Sopimuksiin päivitetään nykyisin käytössä olevat vakioehdot sekä tonttikohtaiset ehdot.  

Viime vuosina Helsingissä on uusittu paljon vuokrasopimuksia. Esimerkiksi vuosina 2023–2024 vuokrasopimus päättyi noin 60 tontilla ja vuosina 2020–2021 noin 750 tontilla. Vuonna 2025 päättyy noin 250 asuntotontin vuokrasopimus. Näistä suurin osa on alkanut 1960-luvulla. Sen jälkeen tonttien arvo on noussut voimakkaasti ja useimpien tonttien vuokra on jäänyt hyvin alhaiseksi verrattuna nykyiseen vuokratasoon. 

Asuntotontin vuokraan vaikuttavat:

 • tontille rakennettu kerrosala (k-m²)
 • kaupunginosan rakennusoikeuden kerrosneliöhinta (euroa/k-m²)
 • elinkustannusindeksi.

Esimerkki omakotitalotontin vuokran laskemisesta                     

Esimerkkikaupunginosassa sijaitsevalle omakotitalotontille on rakennettu omakotitalo, jossa on kerrosalaa 130 k-m². Alueen rakennusoikeuden yksikköhinta (kerrosneliöhinta) on 930 euroa/k-m².

Kun tontille rakennettu kerrosala kerrotaan rakennusoikeuden yksikköhinnalla (kerrosneliöhinnalla), tuloksena saadaan tontin laskennallinen arvo. Tontin laskennallinen arvo on siten 120 900 euroa (kaavalla 130 k-m² x 930 euroa/k-m²).

Helsingin kaupungin asuntotonttien vuosivuokra on 4 % tontin laskennallisesta arvosta. Tämä periaate on kaupunginvaltuuston vahvistama (1.10.1980, asia 18). Esimerkin mukaisen tontin vuosivuokra on siten 4 836 euroa (laskukaavalla 120 900 euroa x 0,04).

Vuokralainen maksaa täyttä vuokraa vasta 10 vuoden kuluttua

Jos tontin uusi vuokra on 5 171,20 euroa, vuokralainen maksaa ensimmäisenä vuonna 50 % tästä vuokrasta eli 2 585,60 euroa. Toisena vuonna vuokralainen maksaa 55 % eli 2 844,16 euroa.

Vuokra nousee vuosittain niin, että vuokralainen maksaa täysmääräisesti uutta vuokraa vasta 10 vuoden kuluttua. Perittävä maanvuokra ei voi kuitenkaan olla alhaisempi kuin vanhan maanvuokrasopimuksen mukainen viimeisen vuoden maanvuokra.

Vuokra määritetään tontille rakennetun kerrosalan mukaan. Kerrosalaan lasketaan tontin pääkäyttötarkoituksen mukaiset rakennukset.   

Esimerkiksi omakotitalotontilla kerrosalaan lasketaan mukaan kaikki asumiskäytössä olevat tilat. Varsinaisten asuinkerrosten lisäksi kellarikerroksen, ullakon tai varastorakennuksen tilat, jos niitä käytetään asumiseen. Kerrosalaan ei lasketa esimerkiksi varastotilaa, autotallia, teknisiä tiloja, parvekkeita tai ulkoterasseja. 

Katso kuva omakotitalon kerrosalan laskentaperusteista (pdf)

Vuokran perusteena olevan tontille rakennetun kerrosalan määrittelee kaupungin ulkopuolinen asiantuntija rakennuslupapiirustuksista. Vuokralaisen tulee tarkastaa talotyyppi ja kerrosala.  Vuokralainen lähettää kaupungille tiedot, jos ne poikkeavat määritellyistä. Tarvittaessa tontilla järjestetään katselmus. 

Tontin vuokraan vaikuttaa kaupunginosan rakennusoikeuden kerrosneliöhinta (euroa/k-m²).     

Helsingissä kaupunginosien rakennusoikeuksien kerrosneliöhinnat arvioi kaksi kaupungin ulkopuolista asiantuntijaa. Heidän arvioimistaan hinnoista valitaan alhaisempi ja tästä hinnasta vähennetään noin 40 %. 

Helsingissä maanvuokraan vaikuttava neliöhinta on siis noin 60 % alueen rakennusoikeuden kerrosneliöhinnoista. Useimmat muut isot kaupungit käyttävät maanvuokran perusteena käypää arvoa. 

Lopullisesti kaupunginosien rakennusoikeuksien kerrosneliöhinnoista päättää kaupunginvaltuusto.  

Kaupunki haluaa edistää täydennysrakentamista vuokraamillaan asuinkerrostalotonteilla. Vuokrasopimusten uusimisen yhteydessä kaupunki selvittää, onko tontin täydennysrakentaminen mahdollista.

Jos täydennysrakentaminen on mahdollista tontilla, jonka vuokrasopimus päättyy vuonna 2025, vuokralaisen tulee hakea asemakaavan muutosta yhdessä kaupungin kanssa ennen vuokrasopimuksen päättymistä. Lisäksi vuokralaisen tulee tehdä 5 vuoden kuluessa kaupungin kanssa toteuttamissopimus. Jos vuokralainen ei näin edistä täydennysrakentamista, kaupunki voi supistaa vuokra-aluetta ilman vuokralaisen suostumusta.

Vuokralainen voi saada täydennysrakentamisesta taloudellista hyötyä. Taloyhtiö voi myydä uuden rakennusoikeuden haluamalleen taholle tai kaupungille, tai toteuttaa uuden rakennusoikeuden itse. 

Lue lisää täydennysrakentamisen verkkosivulta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Lue lisää täydennysrakentamisesta kaupungin vuokraamilla asuntotonteilla

Ole yhteydessä sähköpostilla:  taydennysrakentaminen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)

Vuokrasopimuksen uusimishetkellä tontin tulee olla asemakaavan mukainen tontti. Jos näin ei ole, kaupunki hakee tonttijakoa, lohkomista ja rekisteröintiä vuokralaisen puolesta. Nämä ovat maksullisia palveluja. Kaupunki veloittaa nämä kulut vuokralaiselta.

Tonttijako ja lohkominen voivat vaikuttaa vuokra-alueen pinta-alaan.

Lue lisää tonttijaosta ja kiinteistötoimituksista. 

Helsingin kaupunki lähettää vuokralaisille kutsun maanvuokrasopimuksen allekirjoitustilaisuuteen. Yksityishenkilöt antavat tarvittaessa toisilleen edustusoikeuden valtakirjalla.

Yhtiömuotoisilla vuokralaisilla edustusoikeus todennetaan useimmissa tapauksissa kaupparekisteriotteelta, joten vuokralaisten tulisi tarkistaa niiden ajantasaisuus.

Maanvuokrasopimuksen uusiminen edellyttää yhtiömuotoisilla vuokralaisilla useimmiten sitä, että asia viedään yhtiökokouksen päätettäväksi. Tämän tulisi tapahtua hyvissä ajoin ennen uuden maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista. 

Ota meihin yhteyttä sähköpostilla

Lähetä tiedustelut ja yhteydenottopyynnöt sähköpostilla osoitteeseen: asuntotonttitiedustelut@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/tontti/sopimukset.