Taloyhtiön täydennysrakentaminen

Kannustamme taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen ja olemme apuna prosessin eri vaiheissa. Taloyhtiöille täydennysrakentaminen voi olla hyvä tapa rahoittaa taloyhtiön remontteja.

Taloyhtiön osakkaat päättävät, lähtevätkö selvittämään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Kun päätös täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittämisestä on tehty, taloyhtiön hallitus on yhteydessä kaupunkiin. 

Taloyhtiö voi toteuttaa hankkeen itse tai myydä osan tontistaan tai vuokraoikeudestaan jollekin toteuttajalle. Täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Suurella tontilla voi olla tilaa kokonaan uudelle rakennukselle tai rakennusta voidaan jatkaa. Jos rakennuksen kantavat rakenteet kestävät, rakennukseen voidaan rakentaa lisäkerros tai muuttaa ullakko asunnoiksi. 

Täydennysrakentaminen vaatii aina asemakaavan muuttamisen. Asemakaavamuutos kestää aina vähintään muutaman vuoden. Taloyhtiön, joka omistaa asuntotontin, on hyvä valmistella hakemus asemakaavan muuttamiseksi yhdessä kaupungin kanssa. Taloyhtiön, joka on kaupungin vuokratontilla, tulee valmistella asemakaavamuutoshakemus yhdessä kaupungin kanssa.  

Maankäyttösopimukset yksityisen maan hankkeissa 

Kun asemakaavaa laaditaan tai muutetaan, sopivat kaupunki ja maanomistaja asemakaavan toteuttamiseen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Maanomistajalla on velvollisuus osallistua yhdyskuntarakentamisen kustannuksiin, jotka aiheutuvat asemakaavan toteuttamisesta. 

Kaupunki valmistelee maanomistajan kanssa maankäyttösopimuksen aina, kun maanomistaja hyötyy asemakaavasta tai sen muutoksesta merkittävästi. 

Merkittävän hyödyn raja on uuden kaavan tuoma 1 000 000 euron arvonnousu, kun kysymyksessä ovat muutettavan asemakaavan mukaiset, pääosin asumis- tai sitä palvelevat yhteispiha- tai pysäköintitontit. Muiden maiden osalta merkittävän hyödyn raja on 700 000 euroa. 

Kun alueen asemakaava laaditaan ensimmäistä kertaa, maksaa maanomistaja kaupungille 50 % siitä kaavoituksen tuomasta arvonnoususta, joka ylittää merkittävän hyödyn rajan, eli 700 000 euroa.  

Kun asemakaavaa muutetaan, maksaa maanomistaja kaupungille 35 % siitä kaavoituksen tuomasta arvonnoususta, joka ylittää merkittävän hyödyn rajan, eli 1 000 000 tai 700 000 euroa.  

Korvauksen lisäksi maanomistajan tulee luovuttaa korvauksetta kaupungille kaikki omistamansa asemakaavassa osoitetut yleiset alueet, kuitenkin enintään sen määrän, joka vastaa osoitetun uuden rakennusoikeuden määrää (enintään 1 m2 yleistä aluetta 1 k-m2 uutta rakennusoikeutta kohti). Asemakaavan muutoksissa, joissa käyttötarkoitus muuttuu arvokkaampaan käyttötarkoitukseen, lisärakennusoikeuden määräksi tulkitaan edellä mainitusta poiketen koko muuttuva rakennusoikeuden määrä. 

Tontit-yksikön maanhankintatiimi valmistelee maankäyttösopimukset. Sopimusneuvottelut maanomistajan kanssa alkavat pääsääntöisesti silloin, kun kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt asemakaavan muutosehdotuksen.  

Lue lisää täydennysrakentamisen sivustolta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Tutustu myös kaupungin julkaisuihin: 

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: taydennysrakentaminen@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)