Taloyhtiön täydennysrakentaminen

Kaupunki edistää täydennysrakentamista omistamillaan ja vuokraamillaan asuntotonteilla. Kannustamme taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen ja olemme apuna prosessin eri vaiheissa. Taloyhtiöille täydennysrakentaminen voi olla hyvä tapa rahoittaa taloyhtiön remontteja.

Taloyhtiön osakkaat päättävät, lähtevätkö selvittämään täydennysrakentamisen mahdollisuuksia. Kun päätös täydennysrakentamismahdollisuuksien selvittämisestä on tehty, taloyhtiön hallitus on yhteydessä kaupunkiin. 

Taloyhtiö voi toteuttaa hankkeen itse tai myydä osan tontistaan tai vuokraoikeudestaan jollekin toteuttajalle. Täydennysrakentaminen voidaan toteuttaa monella eri tavalla. Suurella tontilla voi olla tilaa kokonaan uudelle rakennukselle tai rakennusta voidaan jatkaa. Jos rakennuksen kantavat rakenteet kestävät, rakennukseen voidaan rakentaa lisäkerros tai muuttaa ullakko asunnoiksi. 

Täydennysrakentaminen vaatii aina asemakaavan muuttamisen. Asemakaavamuutos kestää aina vähintään muutaman vuoden. Taloyhtiön, joka omistaa asuntotontin, on hyvä valmistella hakemus asemakaavan muuttamiseksi yhdessä kaupungin kanssa. Taloyhtiön, joka on kaupungin vuokratontilla, tulee valmistella asemakaavamuutoshakemus yhdessä kaupungin kanssa.  

Lue lisää täydennysrakentamisen sivustolta(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Tutustu myös kaupungin julkaisuihin: 

 

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: taydennysrakentaminen@hel.fi (Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)