Ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta

Tee ilmoitus pilaantuneen maan puhdistamisesta, jos kaivat tai puhdistat pilaantunutta maaperää ja hyödynnät pilaantuneella alueella puhdistamisen yhteydessä kaivettua maa-ainesta tai toimitat sitä muualla käsiteltäväksi. Joskus toiminta voi edellyttää myös ympäristölupaa.

Tee ilmoitus Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen kannalta olennaisen työvaiheen aloittamista.

Työt voidaan aloittaa sen jälkeen, kun ilmoituksesta on saatu päätös. Kun ilmoituksen jättämisestä on kulunut 45 vuorokautta, voi ryhtyä puhdistamistöihin omalla vastuulla.

Helsingissä pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisen toimivaltainen viranomainen on Helsingissä kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Ilmoituksesta tekee päätöksen ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikkö. Ilmoituksen käsittely on maksullinen palvelu.

Liitä ilmoitukseen:

 • kartta ja asemapiirros, joihin on merkitty puhdistettavien kiinteistöjen sijainti ja asian käsittelyn kannalta merkitykselliset kohteet

 • kaavakartta

 • yksityiskohtaiset tiedot maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuudesta

 • puhdistussuunnitelma

 • puhdistustyön aikainen ympäristön tarkkailusuunnitelma ja/tai arvio työn jälkeisestä tarkkailutarpeesta

 • puhdistettavan alueen naapureiden yhteystiedot

 • toimintaa koskevat luvat ja viranomaisten lausunnot.

Ilmoituksen käsittely ja maksu

Ilmoituksen käsittely

 • ilmoituksesta voidaan tarvittaessa pyytää lausuntoja esimerkiksi maanomistajalta tai viranomaisilta
 • päätöksen ilmoituksesta tekee ympäristöseuranta ja -valvonta yksikön päällikkö
 • Ilmoituksia koskevat päätökset kuulutetaan julkisesti kaupungin verkkosivulla
 • päätöksen katsotaan tulleen valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta

 • valitusaika on 30 päivää, päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, mikäli päätöksestä ei valiteta.

  Siirry sivulle Kuulutukset ja ilmoitukset (Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Helsingin kaupunki perii ilmoituksen käsittelystä Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisen maksun. 

Helsingin kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (pdf)