Kaavat ja kartat rakentajalle

Helsingin kaupungin karttapalvelusta löydät muun muassa asemakaavan ja kiinteistökartan. Helsingin rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia voit ostaa Lupapisteen kaupasta. Rakennusluvan lähtöaineistot voit tilata karttakorista. Tiedot maanalaisista johdoista saat johtotietopalvelusta ja pohjatutkimustiedot Soile-palvelusta.

Helsingin kaupungin ilmaisesta karttapalvelusta löydät esimerkiksi voimassa olevan asemakaavadokumentin.

Siirry karttapalveluun kohtaan Asemakaavat(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Toimi näin:

 1.  Linkistä avautuu asemakaavahakemisto. Liiku kartalla haluamallesi alueelle joko hiirellä raahaten tai vasemman ylänurkan osoitehakua (Haku) käyttämällä.
 2. Klikkaa haluamaasi paikkaa kartalla.
 3. Oikealle avautuu perustietoja kaavasta. Perustietojen alla on latauslinkki viralliseen kaavadokumenttiin, josta sen voi ladata  pdf- ja CAD-formaateissa koneellesi.

Asemakaavaa voi tarkastella myös ajantasa-asemakaavan kautta karttana:

 Siirry karttapalveluun kohtaan Ajantasa-asemakaava(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Helsingin karttapalvelusta löydät myös paljon muita Helsinkiä koskevia karttoja ja aineistoja muun muassa:

 • Taustakartat: opaskartat, kiinteistökartat, ilmakuvat, 3 D-kaupunkimallit ja historialliset aineistot.
 • Kaavoitus ja liikennesuunnittelu: voimassa ja valmisteilla olevat asemakaavat, yleiskaavat ja liikennesuunnitelmat.
 • Kiinteistöt, määräalat ja rakennukset: kiinteistöt, tonttijaot, rakennukset yms.
 • Vapaat tontit: Helsingin kaupungin vapaat yritys- ja asuntotontit.
 • Ympäristö ja luonto: muun muassa rauhoitetut kohteet, arvokkaat luontokohteet, liito-oravaverkostot.

Lupapiste Kauppa on valtakunnallinen verkossa toimiva asiointipalvelu.

Lupapisteen kaupasta voit ostaa Helsingin rakennusvalvonnan arkistoon tallennettuja rakennuspiirustuksia:

 • asemapiirrokset

 • pääpiirustukset

 • julkisivupiirustukset

 • erityissuunnitelmat (KVV-, IV- ja rakennesuunnitelmat).

Lupapisteen kaupasta ei ole saatavilla julkisuuslain perusteella salassa pidettäviksi määriteltyjä lupien piirustuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi koulujen ja päiväkotien rakennuspiirustukset. Sieltä ei ole myöskään saatavilla muun muassa puolustusvoimien, poliisin, pelastus-, sosiaali- ja terveys-, sekä sivistystoimen käyttämien rakennusten piirustuksia.

Rakennusvalvonnan arkistossa voit käydä ilmaiseksi katsomassa aineistoja. 

Lue lisää sivulta Rakennusvalvonnan arkisto

Siirry Lupapiste Kauppaan(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Karttakori-palvelun kautta voit tilata seuraavia kartta-aineistoja:

 • Suunnittelun lähtötietoaineiston eli rakennuslupakartan
 • Digitaaliset aineistot
 • Erillisen omistajaselvityksen.

Lue lisää Karttakori-palvelun käytöstä ja tilattavista tuotteista sivulta Digitaaliset kartat.

Siirry sivulle Digitaaliset kartat

Siirry Karttakori-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

 

Kaupungin keskitetty maanalaisten johtojen ja rakenteiden sijaintipalvelu eli Johtotietopalvelu (JOPA) palvelee kaivu-, kairaus-, louhinta- ja suunnittelutöitä tekeviä. 

Pohjatutkimustiedon Soili-palvelu on tarkoitettu vain suunnittelutoimistoille. Sieltä voit hakea maaperä-, pohjatutkimus- ja kantakartan tarvittavalta alueelta, kuvatiedostoon tulostetut diagrammit ja leikkaukset tarvittavalta alueelta, pohjatutkimus- ja pohjavesitiedot infraformaatissa tarvittavalta alueelta sekä kalliovarmennettuja kairauksia csv-muodossa.

Siirry Soili-palveluun(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)