Kiinteistöjen kehittäminen

Tältä sivulta löydät tietoa kiinteistöjen kehittämisestä Helsingissä. Otamme mielellämme vastaan kehittämisaloitteita ja osallistumme kaupungin vuokraamien tonttien kehittämiseen yhdessä vuokralaisen tai tämän valitseman kumppanin kanssa.

Tällä sivulla

Suurin osa kiinteistöjen kehittämishankkeista lähtee liikkeelle kaupungin omasta aloitteesta. Järjestämme vuosittain kilpailuja, joiden voittajille myönnetään kehittämisvarauksia  jatkosuunnittelua varten.  Kehittämisvaraus myönnetään yleensä 2 vuodeksi. 

Kehittämisvaraus voidaan myöntää myös hakijan aloitteesta ilman kilpailua tai julkista hakumenettelyä.  Olemme mielellämme mukana kehittämässä kaupungin vuokraamia tontteja käyttötarkoituksen muuttuessa ja valmistelemme tonttien kehittämisvaraukset vuokralaiselle tai vuokralaisen valitsemalle kumppanille.

Kaupunki haluaa kehittää ranta-alueita ja saaristossa olevia kiinteistöjä. Etsimme aktiivisesti merellisille yritys- ja muille toimijoille soveltuvia sijaintipaikkoja. 

Kehittämisvaraus etenee näin

 1. Hakija lähettää kaupungille aloitteen kiinteistön kehittämiseksi

  Lähetä hankealoite sähköpostilla osoitteeseen yritystonttitiedustelut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman). Kerro hakemuksessa tietoa kiinteistöstä ja hakijatahosta sekä kuvaile hankeidea, alueen rajaus, tavoiteaikataulu ja miksi aluetta tulisi kehittää. Olemme yhteydessä hakijaan ja pyydämme tarvittaessa lisätietoa.

 2. Kaupunki arvioi hankealoitteen toteuttamiskelpoisuutta

  Kaikki aloitteet käsitellään kaupungin hankealoitteiden ohjausryhmässä, joka arvioi onko aloite kaupungin yleiskaavassa ja strategiassa esitettyjen tavoitteiden mukainen ja onko hakija kykenevä suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen. 

 3. Maankäytön tavoitteet ja lähtökohdat sekä vuorovaikutus määritellään yhdessä

 4. Helsingin päätöksentekijät päättävät kehittämisvarauksesta

  Kehittämisvaraus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle, joka esittää kehittämisvarausta kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle päätettäväksi. Jos kehittämisvaraus sisältää merkittävässä määrin asuntorakentamista, päättää kehittämisvarauksesta kaupunginhallitus.

 5. Kaavoitus ja vuorovaikutus

  Varauksensaaja laatii tarkempia suunnitelmia, selvityksiä ja vaihtoehtoisia tarkasteluja. Kaupunki käynnistää asemakaavan muutosprosessin ja järjestää siihen liittyvän vuorovaikutuksen yhdessä hakijan kanssa. 

 6. Tontinluovutus

  Luovutusmuodosta ja -ehdoista päätetään erikseen tonttivarauksessa asemakaavoituksen edetessä. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan varausalueelle viitesuunnitelmat sitoutuen edistämään alueen suunnittelua ja asemakaavoitusta aktiivisesti. 

   

Yhteystiedot

Ota meihin yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen yritystonttitiedustelut@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Tämän sivun löydät myös osoitteella hel.fi/tontit/kiike.