Hyppää pääsisältöön

Hietalahdenranta

Hietalahden torin ja -altaan ympäristöön on myönnetty kehittämisvaraus, jossa kaupunki varaa alueen suunniteltavaksi HGR Property Partners Oy:lle vuoden 2022 loppuun asti. Varauksensaaja on teettänyt yhdessä kaupungin ohjauksessa alueesta kolme eri ideasuunnitelmaa, joita oli mahdollisuus kommentoida Kerro kantasi -palvelussa huhtikuussa 2022.
Hietalahdenrannan ideasuunnitelma

Hietalahdenrantaan esitetään uutta työpaikka-aluetta

Kaupunki on varannut Hietalahdenrannan alueen HGR Property Partners Oy:lle toimitilahankkeen kehittämistä ja toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. HGR Property Partners Oy on kotimainen kiinteistökehitys- ja sijoitusyhtiö, joka keskittyy pääkaupunkiseudulla sijaitseviin merkittäviin kiinteistökehityshankkeisiin. Kehittämisvaraus on voimassa 31.12.2022 saakka.

Hankkeen lähtökohtana on rakentaa Hietalahdenrantaan toimitilaa vähintään 15 000 k-m². Hanke tukee monia kaupungin tavoitteita: julkinen tila ja kaupunkikuva parantuvat, toimitilaa rakennetaan lisää nykyiseen kaupunkirakenteeseen, liikennettä sujuvoitetaan ja alueen houkuttelevuutta sekä viihtyisyyttä parannetaan toiminnallisesti kuin kaupallisestikin. Alueesta toivotaan julkinen, viihtyisä käveltävä kaupunkitila, joka yhdistää Hietalahdentorin ja Bulevardin kehittyvään Telakkarannan alueeseen sekä mahdollistaa pääsyn meren ääreen.

Vuorovaikutuksen kautta saatu palaute huomioidaan suunnittelussa

Kaupunki haluaa kehittää Hietalahdenrantaa ja sen ympäristöä yhdessä alueen asukkaiden, toimijoiden ja käyttäjien kanssa. Se on asettanut yhdeksi varausehdoksi vuorovaikutuksen kautta saadun palautteen huomioimisen suunnittelussa. Hankkeen kehittämiseen on mahdollisuus osallistua jo hankkeen alkuvaiheesta alkaen.

Syyskuussa 2020 aloitettiin suunnittelun lähtökohtien ja tavoitteiden laadinta. Ne ohjaavat, miten aluetta kehitetään tulevaisuudessa. Omia näkemyksiä suunnitteluperiaatteiden laadintaan pystyi kertomaan syyskuussa 2020 Kerro kantasi -kyselyssä. Katso Hietalahdenrannan kyselyn aineisto

Tavoitteiden pohjalta varauksensaaja laati kolme erilaista suunnitteluratkaisua. Suunnittelun eri vaihtoehtoja pystyi arvioimaan ja kommentoimaan Kerro kantasi -palvelussa  17.3.–18.4.2021. Katso kooste kyselyn tuloksista

Hietalahdenrannan verkkoasukastilaisuus järjestettiin 26.8.2021. Illan aikana esiteltiin suunnittelun lähtökohtia, prosessia, vuorovaikutusta sekä viitesuunnitelma. Katso kooste illan keskustelusta.

Ideasuunnitelmien lähtökohtana on luoda Hietalahdenrantaan korkean profiilin yrityskeskittymä kivijalkapalveluineen sekä kehittää alueen julkisia ulkotiloja – Hietalahdentoria, Hietalahden altaan ympäristöä ja merenrantaa – laadukkaana kävely-ympäristönä monipuolisine toimintoineen.

Tilatuissa kolmessa ideasuunnitelmassa uudisrakentamisen määrä on kaikissa ehdotuksissa lähes sama, noin 35 000 kerrosneliömetriä, josta varauksensaajalle osoitettaisiin noin puolet. Tavoitteena on jatkaa kantakaupungin korttelirakennetta ja noudattaa alueen tyypillisiä kerroskorkeuksia.

Hietalahdenrannan autokaistat on ehdotuksissa, yhtä lukuun ottamatta, esitetty siirrettävän Hietalahden altaan meren puolelle. Rantaan osoitetaan myös jatkuva pyöräily- ja kävelyreitti. Hietalahden torin alle on suunnitteilla pysäköintilaitos.

Ideasuunnitelmien laatijoina on kolme suunnitteluryhmää:

  • JKMM Arkkitehdit, Nomaji maisema-arkkitehdit ja WSP,
  • Schauman & Nordgren Arkkitehdit, MASU Planning ja WSP,
  • Lahdelma & Mahlamäki Arkkitehdit, VSU maisema-arkkitehdit ja WSP.

Kaupunkilaisilta saatua palautetta käytetään apuna suunnitelmavaihtoehtojen arvioinnissa ja jatkokehittämisessä. Sen jälkeen käynnistetään asemakaavoitus yhden tai useamman vaihtoehdon pohjalta. Hankkeen toteuttamiskelpoisuutta ja kustannuksia arvioidaan asemakaavatyön aikana laadittavien selvitysten avulla. Kaupunki päättää kehittämisvarausvaiheen jälkeen mahdollisesta tontinvarauksesta.