Koskelantien ja Mäkelänkadun ympäristö

Koskelantien ja Mäkelänkadun ympäristöön on myönnetty kehittämisvaraus, jossa kaupunki varaa alueen suunniteltavaksi Jatke Uusimaa Oy:lle vuoden 2025 loppuun asti. Alueen asemakaavoitus on alkanut maaliskuussa 2024.
ilmakuva Koskelantien ja Mäkelänkadun ympäristöstä

Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen asemakaavoitus on alkanut

Käpylässä Koskelantien ja Mäkelänkadun risteysalueella suunnitellaan asuinkerrostalojen rakentamista ja liikennejärjestelyjen selkeyttämistä. Suunnitelma koskee Koskelantie 5:ssä sijaitsevan toimistotalon sekä Vähänkyröntien ja Sofianlehdonkadun väliin jäävän huoltoaseman ja pikaruokaravintolan alueen kehittämistä. Samalla tutkitaan Sofianlehdonkadun liittymän poistamista Koskelantieltä sekä Mäkelänkadun ja Koskelantien risteysalueen ja Vähänkyröntien liittymän liikennejärjestelyjä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä viitesuunnitelmaan voi tutustua verkkosivulla: hel.fi/suunnitelmat.

Lisätietoja: Outi Ruski, p. (09) 310 15207, etunimi.sukunimi@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman).

Jatke Uusimaa Oy:llä suunnitteluvaraus vuoden 2025 loppuun

Jatke Uusimaa Oy on hakenut kaupungilta kehittämisvarausta Käpylässä sijaitsevalle Kelan tontille osoitteessa Koskelantie 5 sekä tontin länsipuolella sijaitsevalle huoltoaseman alueelle. Kehittämisvarauksessa Helsingin kaupunki antaa kumppanille luvan suunnitella kaupungin omistamalle alueelle. Kehittämisvaraus on hyväksytty kaupunginhallituksessa 30.10.2023 ja varaus on voimassa vuoden 2025 loppuun asti.

 Hankkeen tavoitteena on kehittää Koskelantien ja Mäkelänkadun risteysalueen ympäristöä. Jatke Uusimaa Oy on hankkinut omistukseensa entisen Kelan rakennuksen. Kaupungin omistaman Kelan tontin lisäksi kehittämisvarausalueeseen kuuluu Mäkelänkatuun ja Vähänkyröntiehen rajautuva alue, jossa sijaitsee tällä hetkellä huoltoasema ja pikaruokaravintola.

 Jatke esittää alueen muuttamista asuinrakentamiseen kivijalkaliiketiloineen. Suunnittelussa huomioidaan erityisesti ympäröivän alueen valtakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö sekä suunnittelualueen sijainti liikenteellisessä solmukohdassa. Kaupunki ja Jatke tutkivat yhteistyössä Mäkelänkadun, Koskelantien ja Hakamäentien risteysalueen järjestelyjä. Kehittämisvarausalue sijoittuu yleiskaavassa asuntovaltaiselle alueelle (A2), jolla korttelitehokkuus on pääasiassa 1,0–2,0. Rakentamisen määrä on hankkeen alustavissa luonnoksissa noin 10 000–15 000 kerrosalaneliömetriä. Tämä tarkoittaisi yli kolmeasataa uutta asukasta. Alueen keskeisten katujen varsilla tulee mahdollistaa liike- ja muuta toimitilaa.