Digitala tjänster

På den här sidan berättar vi hur du kan uträtta ärenden via olika digitala tjänster antingen på egen hand eller med vägledning av yrkesfolk.

På den här sidan

Klientportalen Maisa

I klientportalen Maisa kan du elektroniskt uträtta ärenden inom social- och hälsovårdstjänsterna.

Hälsovårdspersonal svarar vanligtvis inom tre vardagar på meddelanden som du skickar via Maisa.

Maisa fungerar i webbläsare på adressen (Länk leder till extern tjänst)www.maisa.fi(Länk leder till extern tjänst) samt i mobilapplikationen. Du kan ladda ner den avgiftsfria Maisa-applikationen till din enhet från iOS- eller Android-appbutiken.

 1. Gå till adressen www.maisa.fi(Länk leder till extern tjänst)
 2. Klicka på Logga in på Maisa. Gå till Suomi.fi för identifiering. Logga in med stark identifiering, till exempel med dina bankkoder.
 3. Efter att du har identifierat dig, klicka på Jatka palveluun i tjänsten Suomi.fi för att gå tillbaka till Maisa.
 4. När du använder Maisa första gången behöver du acceptera användningsvillkoren för Maisa och kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer. Du kan komplettera uppgifterna i menyn Kontoinställningar och Personuppgifter.
 5. Om du till exempel vill ge en närstående rätt att uträtta ärenden för dig i Maisa, gör du det under menypunkten Hantera uppgifter och Uträtta ärenden för annan person/apparater.

Titta på videon: Så här använder du Maisa med webbläsaren(Länk leder till extern tjänst)

 1. Ladda ner Maisa-applikationen till din telefon eller surfplatta från Apple AppStore eller Google Play.
 2. När du använder Maisa första gången behöver du acceptera användningsvillkoren för Maisa.
 3. Klicka på STARK AUTENTISERING för att logga in i Maisa. Logga in med stark identifiering, till exempel med dina bankkoder.
 4. Efter att du har identifierat dig, klickar du på Jatka palveluun för att automatiskt förflyttas till Maisa-applikationen. I fortsättningen kan du även logga in i applikationen med en egen sifferkod.
 5. Kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer när du loggar in första gången. Du kan komplettera uppgifterna i menyn Kontoinställningar och Personuppgifter.
 6. Om du till exempel vill ge en närstående rätt att uträtta ärenden för dig i Maisa, gör du det under menypunkten Hantera uppgifter. Klicka på Uträtta ärenden för annan person/apparater i menyn.

Se videon Så här använder du Maisa med mobilapparat(Länk leder till extern tjänst)

Du kan delta i Maisas videomottagning antingen

 1. genom att använda Maisas webbläsarversion på datorn eller
 2. med mobilappen.

Se anvisningen för deltagande i videomottagning eller -besök(Länk leder till extern tjänst)

Om du får ett meddelande om att ditt konto stängts när du loggar in på Maisa, och vill ta i bruk Maisakontot igen, ta kontakt med din enhet inom social- och hälsovården. 

Endast en professionell inom social- och hälsovården kan öppna Maisakontot igen genom klient- och patientdatasystemet Apotti.

Se även: Hur kan jag inaktivera mitt Maisakonto?(Länk leder till extern tjänst)

Du kan ge en annan person rätt att uträtta ärenden för dig i Maisa. Till exempel kan en äldre person ge en anhörig rätt att utföra ärenden eller vårdnadshavare kan uträtta ärenden för personer under 18 år.

Du kan ge en annan person rätt att uträtta ärenden för dig antingen direkt i Maisa eller genom att lämna in en fullmakt till en social- och hälsovårdsenhet.

Fullmakt i pdf-format

Olika omfattningar för rätt att uträtta ärenden

Du kan själv bestämma hur omfattande rättigheter för att uträtta ärenden du beviljar.

 • Obegränsade rättigheter: Den befullmäktigade har samma rättigheter och tillgång till samma uppgifter som fullmaktsgivaren.
 • Tidsbokning och meddelanden: Den befullmäktigade har begränsade rättigheter. Hen ser till exempel inga diagnoser eller mediciner, men kan boka tider och skicka meddelanden på fullmaktsgivarens vägnar.
 • Endast rätt att läsa: Den befullmäktigade ser alla uppgifter, men kan inte boka tider eller skicka meddelanden.

Hur ger jag en annan person rätt att uträtta ärenden för mig i Maisa?

 1. Logga in i Maisa antingen på nätet på www.maisa.fi(Länk leder till extern tjänst) eller i applikationen på mobilen eller surfplattan.
 2. Välj Uträtta ärenden för annan person/apparater i menyn.
 3. Fyll i uppgifterna och ge en utvald person rätt att uträtta ärenden på dina vägnar. Välj vilken typ av rättigheter du vill ge personen.
 4. Klicka till sist på skicka.

Tjänsten Omaolo

I den kostnadsfria tjänsten Omaolo kan du snabbt och enkelt när som helst börja använda social- och hälsovårdstjänster. Du får forskningsbaserade rekommendationer för din specifika situation. Vid behov kopplar Omaolo dig till en yrkesutbildad person.

I Omaolo kan du välja en symtombedömning utifrån dina symtom eller fylla i en allmän symtomenkät om du inte hittar en bedömning som beskriver dina symtom. Du får instruktioner dygnet runt!

 1. Gör en symtombedömning på internet när det passar dig.
 2. Omaolo ger dig lämpliga instruktioner.
 3. Om dina symtom kräver bedömning av en yrkesutbildad person kan du skicka in den ifyllda bedömningen till din hälsostation. Beroende på dina symtom svarar vi så snabbt som möjligt, senast inom ett dygn. De mest brådskande kontakterna hanteras av yrkesutbildade personer inom två timmar.

Fyll i en symtombedömning i Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Omaolos elektroniska hälsokontroll ger dig en bedömning av vad som är bra, vilken din förväntade livslängd är med dina nuvarande levnadsvanor och vad du kan uppmärksamma mer för att minska din risk att insjukna. Hälsokontrollen innehåller ungefär 40 frågor om ditt hälsotillstånd, dina levnadsvanor och din psykiska hälsa. Om dina symtom kräver bedömning av en yrkesutbildad person kan du skicka in den ifyllda hälsokontrollen till din hälsostation.

Gör en elektronisk hälsokontroll i Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Välbefinnandecoachningarna uppmuntrar dig till livsstilsändringar som kan förbättra ditt välbefinnande. I Omaolo hittar du tio välbefinnandecoachningar för olika ämnesområden, till exempel viktkontroll, sömn och motion. I coachningen kan du sätta upp mål för dig själv och följa dina framsteg.

Bekanta dig med välbefinnandecoachningarna i Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

Med servicebedömningarna kan du kartlägga hurdant stöd och hurdan hjälp du eller en närstående kan få när ni funderar på att ansöka om personlig assistans eller stöd för närståendevården eller när ni behöver hjälp för rörelseförmågan utanför hemmet. Resultatet av bedömningen hjälper till att avgöra huruvida det lönar sig att ansöka om stöd.

Gör en servicebedömning i Omaolo(Länk leder till extern tjänst)

 

MittKanta-tjänsten

På Mina Kanta-sidorna hittar du information om dina elektroniska recept. Du kan också begära att få ett recept förnyat via Mina Kanta-sidorna. Dessutom ser du läkarnas och sjukskötarnas journalanteckningar.

I allmänhet kan du se uppgifter om din vård och dina laboratorieresultat på Mina Kanta-sidorna inom en vecka.

Logga in på Mina Kanta-sidor(Länk leder till extern tjänst)

Den här sidan hittar du också på adressen hel.fi/digitala-tjanster.