Kontaktuppgifter

På den här sidan

Frågor om tjänsterna? – Kontakta fostrans- och utbildnings tjänsterådgivning

 
Om du behöver allmänna råd om daghems-, familjedagvårds- eller lekplatstjänsterna, ring oss.  

Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger råd i frågor om sektorns tjänster per telefon på 09 310 44986  måndag–fredag kl. 10–12 och 13–15 och per e-post: koulutusneuvonta@hel.fi . 

Servicerådgivingen för fostran och utbuildning

Frågor om ansökan? – kontakta servicehandledningen 

Om du har frågor om ansökan till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen kan du höra av dig per e-post eller telefon.

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning ges via e-post: varepalveluohjaus@hel.fi  eller per telefon på 09 310 80488. Telefontjänsten har öppet måndag–fredag kl. 9–15 (på finska och engelska) och på svenska tisdagar kl. 9-12.  

I frågor gällande e-tjänsten Asti får du betjäning per telefon på 09 310 88 800. Telefontjänsten har öppet måndag–fredag kl. 8–18. 

Under våren 2023 är telefontjänsten för småbarnspedagogikens servicehandledning undantagsvis stängd under följande datum: mån. 6.2, mån. 20.3, mån. 27.3, tors. 13.4, fre. 19.5, tors. 25.5 och tors. 15.6.

Du kan vara i kontakt med fostrans- och utbildningssektorns servicerådgivare på numret 09 310 44986 eller kontakta servicehandledarna per e-post på adressen varepalveluohjaus@hel.fi .

När du skickar ett e-postmeddelande till oss, ange ett av följande alternativ som ämne:

•    Ansökan om småbarnspedagogik/förskoleundervisning
•    Bilaga till den brådskande ansökan
•    Fråga om ansökan till småbarnspedagogik
•    Fråga om beslutet
•    Avbokning av platsen inom småbarnspedagogiken
•    Problem med Asti-tjänsten
•    Annat

Vänligen ange i ditt meddelande vilket daghem ditt ärende gäller. Du kan också bifoga ärendenumret för beslutet om ditt barns småbarnspedagogik till ditt meddelande, vilket påskyndar behandlingen av ärendet.

För praktiska frågor i samband med inledning av småbarnspedagogiken, vänligen kontakta det daghem från vilket platsen är tilldelad er.

Om du har frågor gällande småbarnspedagogik på olika språk, var i kontakt med rådgivningen för de engelskspråkiga tjänsterna per epost: eduguidance@hel.fi  

Frågor om avgifter eller fakturering? – kontakta enheten för klientavgifter 

Om du har frågor om avgifterna för småbarnspedagogiken, skicka e-post till eller ring enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogiken. 

Enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogik betjänar via e-post på varhaiskasvatus.maksut@hel.fi  eller per telefon på 09 310 8600 (växel). 
Telefontjänsten har öppet måndag–fredag kl. 9–11. 

Om du har frågor om fakturering, betalningar, ändring av förfallodatum eller inkasso, skicka e-post till eller ring ekonomiförvaltningstjänsten. Ekonomiförvaltningstjänsten betjänar via e-post på talpa.asiakaspalvelu@hel.fi eller per telefon på 09 310 25300. 

Enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogiken är överbelastad på grund av indexgranskningar. Vi svarar på meddelanden i ankomstordning. Vänligen lämna endast ett meddelande om samma ämne.

Frågor om engelskspråkiga eller tvåspråkiga tjänster? – kontakta rådgivningen 

Vi betjänar familjer som är intresserade av engelskspråkig och tvåspråkig utbildning samt dagvård och förskoleundervisning på andra språk per e-post och telefon. Du kan också skicka en begäran om tidsbokning per e-post.

eduguidance@hel.fi
Tfn 09 310 76965

Vi betjänar på finska och engelska. 

Kontaktuppgifter till daghemmen, lekparker och familjehus

Du hittar kontaktuppgifterna till daghemmen, lekparker och familjehus på verksamhetsställenas egna sidor. 

Områdescheferna för småbarnspedagogiken  

Helsingfors är uppdelat i områden för småbarnspedagogiken. Chefen för området för småbarnspedagogiken ansvarar för tjänsterna inom småbarnspedagogiken i området. Tjänsterna omfattar barnomsorgen på daghem och inom familjedagvården, förskoleundervisningen och klubbverksamheten. 

Områdeschefen ansvarar för ekonomin och servicenätverket inom området för småbarnspedagogiken och är chef för områdets daghemsföreståndare, ledande lekplatsledare och familjedagvårdsledare.  

I frågor kring ansökan till småbarnspedagogiken och möjligheterna att få en plats kan du kontakta servicehandledningen. 

Områdeschefer:  

Svenskspråkig småbarnspedagogik

Chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken: Jenni Tirronen, tfn 09 310 73014, 050 362 4285

Finskspråkig småbarnspedagogik

Södra området för småbarnspedagogiken: Kampmalmen, Drumsö, Bortre Tölö, Ulrikasborg, Estnäs 
Områdeschef: Ulla Lehtonen, tfn 09 310 44655, 050 081 9260 

Centrala området för småbarnspedagogiken: Berghäll, Alphyddan, Vallgård, Böle, Gammelstaden 
Områdeschef: Sirpa Juuri, tfn 09 310 43226 , 050 336 1829 

Västra området för småbarnspedagogiken: Grejus, Munksnäs, Haga, Kårböle, Sockenbacka, Gamlas, Magnuskärr, Håkansåker, Kungseken, Malmgård 
Områdeschef: Keijo Räikkönen, tfn 09 310 69628, 050 431 1292 

Norra området för småbarnspedagogiken: Månsas, Västra Baggböle, Domargård, Åggelby, Östra Baggböle, Svedängen, Torparbacken, Grindbacka 
Områdeschef: Raila Tiainen-Ala-Maunus, tfn 09 310 41222, 050 516 7720

Sydöstra området för småbarnspedagogiken: Brändö, Hertonäs, Degerö 
Områdeschef: Tiina Ahonen, tfn 09 310 56407, 050  345 1447 

Östra området för småbarnspedagogiken 1: Botby, Nordsjö, Östersundom 
Områdeschef: Antti Lehto-Raevuori, tfn 09 310 62842, 050 301 1969 

Östra området för småbarnspedagogiken 2: Kvarnbäcken, Mellungsby 
Områdeschef: Ida Mäkinen, tfn 09 3106 2508, 050 3623 692

Nordöstra området för småbarnspedagogiken 1: Ladugården, Malm, Bocksbacka 
Områdeschef: Eeva Tiihonen, tfn 09 310 58499, 050 336 5725 

Nordöstra området för småbarnspedagogiken 2: Jakobacka, Parkstad, Skomakarböle 
Områdeschef: Paavali Pipatti, tfn 09 310 22969, 050 369 6689

Privat småbarnspedagogik 
Områdeschef: Riikka Reunanen, tfn 09 310 32641, 040 827 6926 

Psykologer och kuratorer i den finskspråkiga förskoleundervisningens elevvård

Östra och sydöstra stordistriktet  

Kurator Hanna-Mari Sipiläinen, tel. 09 310 65993, hannamari.sipilainen@hel.fi   
 
Psykolog Nea Riikonen, tel. 09 310 22656, nea.riikonen@hel.fi   
 
Kurator Matias Grönmark (tvååriga försoklans pilotprojekt), tel.09 310 31677, matias.gronmark@hel.fi   

 Kurator Ona Needelman, tel. 09 310 25901, ona.needelman@hel.fi  

Nordöstra stordistriktet

Kurator Maiju Kuokka, tel. 09 310 22657, miia.holmberg@hel.fi    

Kurator Katja Lehto (pilotprojektet med den tvååriga förskoleundervisningen), tel. 09 310 22658, katja.lehto2@hel.fi 

Kurator Annamari Njie, tel. 09 310 60023, annamari.njie@hel.fi 

Västra och norra stordistrikten 

Kurator Kaisa Nyyssönen, tel. 09 310 32570, kaisa.nyyssonen@hel.fi   

Psykolog Karri Villanen, tel.09 310 22659, karri.villanen@hel.fi   

Kurator Katja Lehto (pilotprojektet med den tvååriga förskoleundervisningen), tel. 09 310 22658, katja.lehto2@hel.fi 

Södra och mellersta stordistrikten 

Kurator Katri Pulkkinen, tel. 09 310 22660, katri.pulkkinen2@hel.fi   
 
Psykolog Milla Hormaluoma, tel. 09 310 22661, milla.hormaluoma@hel.fi