Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter

På den här sidan

Frågor om ansökan? – Kontakta servicehandledningen 

Om du har frågor om ansökan till småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen, skicka e-post eller ring oss. 

Småbarnspedagogikens och förskoleundervisningens servicehandledning ges via e-post: varepalveluohjaus@hel.fi  eller per telefon på 09 310 80488. Telefontjänsten har öppet mån.–fre. kl. 9–15.  

Svenskspråkig servicehandledning ges tisdagar klockan 9–12. 

I frågor gällande e-tjänsten Asti får du betjäning per telefon på 09 310 88 800. Telefontjänsten har öppet mån.–fre. kl. 8–18. 

 

Telefontjänsten och e-posten vid småbarnspedagogikens servicehandledning är överbelastad på grund av en stor mängd frågor gällande ansökningar för augusti.  Ifall du inte har fått ett beslut gällande din ansökan för augusti senast 13.6, vänligen ta kontakt.

 

Telefontjänsten vid småbarnspedagogikens servicehandledning är stängd (finska/engelska) under följande dagar: 17.6 och 23.6.

Den svenskspråkiga telefontjänsten är stängd under följande dagar: 21.6, 5.7, 12.7 och 19.7.

Under sommartiden 27.6-31.7 är telefontjänsten vid småbarnspedagogikens servicehandledning öppen mån-fre kl 9-12.

Frågor om tjänsterna inom småbarnspedagogiken eller förskoleundervisningen? – Kontakta servicerådgivningen 

 
Om du behöver allmänna råd om daghems-, familjedagvårds- eller lekplatstjänsterna, ring oss.  

Servicerådgivningen för fostran och utbildning ger råd i frågor om sektorns tjänster per telefon på 09 310 44986  och på Töysägatan 2 D. 

Servicerådgivningen har öppet mån–fre kl. 9–12 och 13–15. Vi ger betjäning på Töysägatan på tisdagar och onsdagar. Andra tider efter tidsbokning.

Du kan också ge respons, lämna förslag eller ställa dina frågor med denna blankett. (Öppnas i ny flik)

Frågor om avgifter eller fakturering? – Kontakta enheten för klientavgifter 

Om du har frågor om avgifterna för småbarnspedagogiken, skicka e-post till eller ring enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogiken. 

Enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogik betjänar via e-post på varhaiskasvatus.maksut@hel.fi  eller per telefon på 09 310 8600 (växel). 
Telefontjänsten har öppet mån.–fre. kl. 9–11. 

Om du har frågor om fakturering, betalningar, ändring av förfallodatum eller inkasso, skicka e-post till eller ring ekonomiförvaltningstjänsten. Ekonomiförvaltningstjänsten betjänar via e-post på talpa.asiakaspalvelu@hel.fi eller per telefon på 09 310 3102 5300. 

 

Enheten för klientavgifter inom småbarnspedagogiken är stängd den 29 juni 2022. Den 30 juni  betjänar vi normalt.

Enheten för klienavgifter inom småbarnspedagogiken är stängd 1-31.7.2022 och vi betjänar igen från och med den 1 augusti 2022. 

Frågor om engelskspråkiga eller tvåspråkiga tjänster? – Kontakta rådgivningen för engelskspråkiga tjänster 

Om du har frågor om den engelskspråkiga eller tvåspråkiga utbildningen eller om småbarnspedagogik på olika språk, skicka e-post, ring eller boka en tid via e-post.   

Utbildningskoordinator Elena Silverang betjänar via e-post på eduguidance@hel.fi och per telefon på 09 310 28393. 

Du kan uträtta dina ärenden både på finska och på engelska. 

Kontaktuppgifter till daghemmen, lekparker och familjehus

Du hittar kontaktuppgifterna till daghemmen, lekparker och familjehus på verksamhetsställenas egna sidor. 

Områdescheferna för småbarnspedagogiken  

Helsingfors är uppdelat i tio områden för småbarnspedagogiken. Chefen för området för småbarnspedagogiken ansvarar för tjänsterna inom småbarnspedagogiken i området. Tjänsterna omfattar barnomsorgen på daghem och inom familjedagvården, förskoleundervisningen och klubbverksamheten. 

Områdeschefen ansvarar för ekonomin och servicenätverket inom området för småbarnspedagogiken och är chef för områdets daghemsföreståndare, ledande lekplatsledare och familjedagvårdsledare.  

I frågor kring ansökan till småbarnspedagogiken och möjligheterna att få en plats kan du kontakta servicehandledningen. 

Områdeschefer:  

Södra området för småbarnspedagogiken: Kampmalmen, Drumsö, Bortre Tölö, Ulrikasborg, Estnäs 
Områdeschef: Katariina Laakso, tfn 09 310 4655, 050 587 1447 

Centrala området för småbarnspedagogiken: Berghäll, Alphyddan, Vallgård, Böle, Gammelstaden 
Områdeschef: Sirpa Juuri, tfn 09 310 43226 , 050 336 1829 

Västra området för småbarnspedagogiken: Grejus, Munksnäs, Haga, Kårböle, Sockenbacka, Gamlas, Magnuskärr, Håkansåker, Kungseken, Malmgård 
Områdeschef: Keijo Räikkönen, tfn 09 310 41302, 050 500 2718 

Norra området för småbarnspedagogiken: Månsas, Västra Baggböle, Domargård, Åggelby, Östra Baggböle, Svedängen, Torparbacken, Grindbacka 
Områdeschef: Raila Tiainen-Ala-Maunus, tfn 09 310 41222, 050 350 9974 

Sydöstra området för småbarnspedagogiken: Brändö, Hertonäs, Degerö 
Områdeschef: Ritva Lavinto, tfn 09 310 56407, 050 345 1447 

Östra området för småbarnspedagogiken 1: Botby, Nordsjö, Östersundom 
Områdeschef: Antti Lehto-Raevuori, tfn 09 310 62842, 050 301 1969 

Östra området för småbarnspedagogiken 2: Kvarnbäcken, Mellungsby 
Områdeschef: Irma Sihvonen, tfn 09 310 62508, 050 362 3692

Nordöstra området för småbarnspedagogiken 1: Ladugården, Malm, Bocksbacka 
Områdeschef: Eeva Tiihonen, tfn 09 310 58499, 050 336 5725 

Nordöstra området för småbarnspedagogiken 2: Jakobacka, Parkstad, Skomakarböle 
Områdeschef: Paavali Pipatti, tfn 09 310 22969, 050 369 668 

Privat småbarnspedagogik 
Områdeschef: Riikka Reunanen, tfn 09 310 32641, 040 827 6926 

Svenskspråkig småbarnspedagogik
Chef för den svenskspråkiga småbarnspedagogiken: Jenni Tirronen, tfn 09 310 73014, 050 362 4285