Päiväkoti Savotta

päiväkoti Savotta

Kontaktuppgifter

Trädfällarvägen 16, 00760 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
finska
PB 76997, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Kristiina Starkkila
+358 9 310 73783
kristiina.starkkila@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Pirjo-Riitta Kaltiala
+358 9 310 73612
pirjo-riitta.kaltiala@hel.fi

Plats

Trädfällarvägen 16, 00760 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 1 trappsteg.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Huvudingången

 • Ingången är svår att överblicka men belyst.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på entréplan. Dörren till toaletten är svår att öppna och stänga.
 • En tredje toalett som har angetts som tillgänglig finns på plan -3.