Päiväkoti Pikku-Veräjä

päiväkoti Pikku-Veräjä

Kontaktuppgifter

Otto Brandts väg 13, 00650 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 65934, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Piia Kyntäjä
+358 9 310 69910
piia.kyntaja@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Jarna Majuri
+358 9 310 80623
jarna.majuri@hel.fi

Plats

Otto Brandts väg 13, 00650 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 1 trappsteg.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp.

Ingången "alternativ ingång"

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • De inomhus gångvägarna har 1 trappsteg.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.