Päiväkoti Pikku-Veräjä

päiväkoti Pikku-Veräjä

Päiväkoti Pikku-Veräjä on noin 60-paikkainen päiväkoti, joka toimii Veräjälaakson korttelitalossa samoissa tiloissa Oulunkylän perusopetuksen sivutoimipisteen kanssa. Päiväkodissa toimii sekä ruotsinkielisen kielikylvyn että suomenkielen esiopetusryhmiä ja integroitu erityisryhmä. Pikku-Veräjän päiväkoti muodostaa yhteisen varhaiskasvatusyksikön Veräjämäen päiväkodin kanssa.

Päiväkoti sijaitsee luonnon läheisyydessä, joka tarjoaa mukavia retkeilykohteita. Säännöllisiä retkikohteita ovatkin alueen puistot, metsä, kirjasto ja muut rakennetut ympäristöt. Esiopetusryhmät tekevät tiivistä yhteistyötä koulun alkuluokkien kanssa.

Korostamme toiminnassamme lasten sensitiivistä kohtaamista, lapsen edun ensisijaisuutta sekä lasten toimijuutta ja osallisuutta, jotka ovat systemaattisen arvioinnin kohteenamme. Tulevana toimintakautenamme 2022-2023 otamme yksikössämme omiksi kehittämisen kohteiksemme digitalisaation ja lasten lukutaidon kehittämisen Helsingin kaupungin yhteisten hyvinvoinnin tavoitteiden ohella, joita ovat kestävä kehitys ja kaveritaitojen tukeminen.

Yhteystiedot:

Päiväkodin johtaja Piia Kyntäjä 09 310 69910, piia.kyntaja@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja Jarna Majuri 09 310 80623, jarna.majuri@hel.fi

Ryhmät:

Hepokatit 040 334 3614
Sudenkorennot 040 158 9812
Päiväperhoset 040 334 3618

Kielikylpyesiopetusryhmä

Skogstrollen 040 334 3615

Yhteystiedot

Otto Brandtin tie 13, 00650 Helsinki Näytä esteettömyystiedot Näytä sijainti palvelukartalla
suomi
PL 65934, 00099 Helsingin kaupunki

Päiväkodinjohtaja
Piia Kyntäjä
+358 9 310 69910
piia.kyntaja@hel.fi

Päiväkodin varajohtaja
Jarna Majuri
+358 9 310 80623
jarna.majuri@hel.fi

eri-ikäisten ryhmä
Päiväperhoset
+358 9 310 29604(Linkki aloittaa puhelun)
Esiopetus ryhmä
Skogstrollen
+358 9 310 29485(Linkki aloittaa puhelun)
Esiopetus ryhmä
Sudenkorennot
+358 9 310 36999(Linkki aloittaa puhelun)

Sijainti

Otto Brandtin tie 13, 00650 Helsinki
Sijainti kartalla - Avaa kartta suurempana(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Saattoliikenteen pysähtymispaikka sijaitsee sisäänkäynnin läheisyydessä (etäisyys enintään 5 metriä), josta sisäänkäynnille pääsee siirtymään sujuvasti.
 • Kulkureitti sisäänkäynnille on opastettu, tasainen ja riittävän leveä sekä valaistu.
 • Kulkureitillä on 1 porrasaskelma.
 • Kulkureitillä on alle 6 m pitkä luiska.

Sisäänkäynti "vaihtoehtoinen sisäänkäynti"

 • Sisäänkäynti erottuu selkeästi ja on valaistu. Sisäänkäynnin yläpuolella on katos.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on 1 porrasaskelma.
 • Sisäänkäynnin ovet erottuvat selkeästi. Oven ulkopuolella on riittävästi vapaata tilaa liikkumiselle esim. pyörätuolin kanssa. Ovi avautuu käsin helposti.
 • Sisäänkäynnin yhteydessä on yli 2 cm korkeita kynnyksiä.

Sisätilat

 • Toimipiste sijaitsee samassa kerroksessa kuin sisäänkäynti.
 • Tilan keskeisillä kulkureiteillä on 1 porrasaskelma.
 • Sisätilojen ovet eivät erotu selkeästi seinästä.
 • Toimipisteessä on esteetön wc.

Palvelut