Daghemmet Killingen

Bild: Kasvatus ja koulutus

Daghemmet Killingen är beläget i Hertonässtranden i en urban miljö med goda trafikförbindelser. Vårt daghem ligger i bottenvåningen av ett höghus och utevistelsen sker på den egna gården, som är anpassad både för yngre och äldre barn. Nära intill daghemmet har vi natur och lekparker, som vi aktivt använder som vår lärmiljö. Vi erbjuder en trygg vardag med inspirerande och mångsidig verksamhet för barnen och värdesätter ett gott samarbete och en öppen kommunikation med familjen. Daghemmet har tre barngrupper med barn i åldern 1-5 år. Daghemsföreståndare; Ida Malmberg, tel. 09 31032438, e-post: ida.malmberg@hel.fi.

Kontaktuppgifter

Båtsviksporten 3, 00810 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 81310, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Ida Malmberg
+358 9 310 32438
ida.malmberg@hel.fi

olika åldrar i gruppen
Blåbär
1-2 åringar
Hallon
3-5 åringar
Lingon

Plats

Båtsviksporten 3, 00810 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.