Brändö gymnasium

Svenskspråkigt gymnasium med idrott som särskild utbildningsuppgift. Vi har också en allmän linje.
Bild: Janica Lönn

Brändö gymnasium är ett gymnasium för alla! Hos oss får du en bred allmänbildning och en god grund för framtiden i en trygg, trivsam och öppen atmosfär. Brändös kursutbud är inspirerande och mångsidigt, och vi hjälper dig planera en studiestig som passar just dig.

Specialiseringslinjen i idrott. Av våra ca 420 studerande går ca 70 på den så kallade idrottslinjen, som gör det möjligt att skapa en dubbelkarriär som både idrottare och studerande. Brändö gymnasium är det enda idrottsgymnasiet på svenska i Södra Finland.

Kontaktuppgifter

Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 57301, 00099 Helsingfors stad

Information gällande reservationer av skolornas utrymmen på kvällar och helger: gymnastiksalar 09 310 87800, övriga utrymmen 09 310 12001

Tillgänglig: sal

Tillgänglig: auditorium och sal

Plats

Ståhlbergsvägen 2, 00570 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är under 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.
 • På rutten finns en under 6 m lång brant ramp.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är lätt att öppna för hand.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 4 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss med plats för en rullstol med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg som svänger med ett räcke på ena sidan.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.
 • I verksamhetsstället finns en toalett som har angetts som tillgänglig på plan 0. Dörren till toaletten är för smal.