Suoraan sisältöön

Kontakt

Gymnasiet Lärkan
Besöksadress: Stormyrvägen 22, 00320 Helsingfors, Södra Haga (Isonnevantie 22)
PB 32301, 00099 Helsingfors stad
Öppen under skoldagar kl. 8.00 – 16.00

Rektor Magnus Westerlund
tfn 09 310 86680, 040 131 7260
magnus.westerlund(at)hel.fi

Biträdande rektor Cati Jipp
tfn 050 362 5003
cathrine.jipp(at)edu.hel.fi

Direktionens ordförande Camilla Sågbom (fr.o.m.1.10.2017)
tfn 040 540 8450
camilla.sagbom(at)kolumbus.fi       

Lärarrum
 
tfn 09 310 86682

Skolsekreterare Ulrika Backman
tfn 09 310 86681, ulrika.backman(at)hel.fi

Kansliet är öppet för studerande klockan 9.00 – 12.40.
I kansliet behandlas studiestödsärenden, studieintyg och biljetter. Skolsekreteraren meddelas om ändringar i namn, adress, telefonnummer och hemort.

Studiehandledare

Carina Järf-Ringbom
tfn 09 310 86626, 050 361 2545
carina.jarf-ringbom(at)edu.hel.fi

Cati Jipp
tfn 050 362 5003
cathrine.jipp(at)edu.hel.fi

Speciallärare

Bo-Håkan Söderholm
tfn 050 401 3206
bo-hakan.soderholm(at)edu.hel.fi   

Skolkurator Mette Salvesen (tjänstledig, höstterminen)
Vikarie: Madeleine Hyytiäinen
tfn 050 553 9697 

Träffas i skolan tisdagar, onsdagar och fredagar.

Hälsovårdare Pamela Hakulinen    
tfn 050 310 5570
Träffas i skolan tisdag, onsdag och torsdag.

Psykolog Gerda Kraemer
tfn 040 670 5590
gerda.kraemer(at)edu.hel.fi

Psykiatrisk sjukskötare Viveka Eriksson 

tfn 040 336 0188, telefontid varje vardag 12-12.30 för tidsbeställning.
Mottagning alla dagar på Arcada.

Skolvärd Jose Jokinen 
tfn 050 401 3928   
jose.jokinen(at)palmia.fi
Vaktmästartjänster

Skolrestaurang (Palmia)
tfn 040 353 4228 
kouluravintola.hoplax(at)palmia.fiDELA
13.08.2019 09:38
hsl-logo Rese
planeraren

: