Hoppa till innehållet

Vårdnadshavare

Lärkan  samarbete i skolan, lokalt och globalt               

Lärkan balans i skolan, livet och världen

Lärkan engagemang för skolan, samhället och oss alla

Föräldramöten läsåret 2021-22

Årskurs 1:      onsdagen 15.9, kl. 18-20, närmare information fås per Wilma av grupphandledare

Årskurs 2:      onsdagen 20.4. kl. 18-20

Årskurs 3:     onsdagen 10.11. kl. 18-20

Material från föräldramötet:    Fortsatta studier 2021      Studentinfo 2021


Infokväll för nior och deras föräldrar

9:or:               måndagen 24.1. kl. 18-20


Föräldratillfällen 2021-22:

3.12., fredagen, kl. 13-ca.14:                   Höstdimission/Självständighetsfest

3.12. fredagen, kl. 17                              Gamlas dans för fjolårets tvåor (som inhiberades pga corona)

22.12, onsdag, kl. 8.00                           Föräldrarna i årskurs 1 får särskild inbjudan, men även andra föräldrar
                                                                                      är välkomna.

11.2., fredag, kl. 16                                 Gamlas dans
  
4.6., lördag kl. 10-ca.12.30                     Vårdimission 

Studentdimission (foto: Karolina Pihlström)


 12.11.2021 10:38

Följ oss                                                                                 

Facebook                                        

Instagram

Kamratförbundet Lärkorna                                                                            

Dokument och resurser

Studieguide                                                                                             

Lärkans läroplan 2016                                                          

Lärkans läroplan 2021

Helsingfors stads läroplan för gymnasier 2021

Kursutbud 

Infofilm 2019

Office365

Wilma