Hoppa till innehållet

Vårdnadshavare

Lärkan  samarbete i skolan, lokalt och globalt               

Lärkan balans i skolan, livet och världen

Lärkan engagemang för skolan, samhället och oss alla

Föräldramöten läsåret 2022-23

Årskurs 1:      onsdagen 7.9, kl. 18-20, närmare information fås per Wilma av grupphandledare

Årskurs 2:      onsdagen 26.4. kl. 18-20

Årskurs 3:     onsdagen 9.11. kl. 18-20

Material från föräldramötet läsåret 21-22:    Fortsatta studier 2021      Studentinfo 2021


Infokväll för nior och deras föräldrar

9:or:               måndagen 23.1. kl. 18-20, mer info senare


Föräldratillfällen 2022-23:

5.12., måndagen, kl. 13-ca.14:                   Höstdimission/Självständighetsfest (Plats: Paasitorni, Hagnäs

10.2., fredag, kl. 16                                 Gamlas dans (Plats: Haagan peruskoulu, mer info senare)
  
3.6., lördag kl. 10-ca.12.30                     Vårdimission  (Plats: Paasitorni, Hagnäs)

Studentdimission (foto: Karolina Pihlström)


 07.08.2022 17:01

Följ oss                                                                                 

Facebook                                        

Instagram

Kamratförbundet Lärkorna                                                                            

Dokument och resurser

Studieguide                                                                                             

Lärkans läroplan 2016                                                          

Lärkans läroplan 2021

Helsingfors stads läroplan för gymnasier 2021

Kursutbud 

Infofilm 2019

Office365

Wilma