Vårdnadshavare

Lärkan är en gymnasieskola i Helsingfors som vill ge din tonåring allt hon behöver och lite till. 

  • Vi vill ge din tonåring en känsla av att hon kan nå sina mål.
  • Vi vill satsa på att din tonåring lär känna sig själv och sina styrkor.
  • Vi vill erbjuda en gedigen grund för högskolestudier. 
  • Vi vill skapa en mångsidig, intressant och givande gymnasietid. 
  • Vi vill hjälpa din tonåring inför mötet med en föränderlig värld.

Föräldramöten läsåret 2017-18

Årskurs 1:      onsdagen 13.9. kl. 18-20.30

Årskurs 2:      onsdagen 25.4. kl. 18-20

Årskurs 3:     onsdagen 8.11. kl. 18-20


Föräldratillfällen 2017-18:

Förutom föräldramöten har vi särskilda föräldratillfällen under läsåret. 

5.12. (tisdag, dagstid):            Höstdimission/Självständighetsfest
Program klarnar under hösten

22.12. (fredag, kl. 8.00)          Julfest
Till tillfället inbjuds föräldrarna i årskurs 1, men även andra föräldrar är välkomna

16.2. (fredag 16.2. kl. 16)       Gamlas dans
 
2.6 (lördag kl. 10-ca.12.30)   Vårdimission 

Studenter. Foto: Karolina Pihlström

 Foto: Karolina Pihlström

 DELA
20.11.2017 14:06