Vaccineringar i skolan

Bästa vårdnadshavare och studerande,

Coronavaccinationerna börjar fr.o.m. 1.9. i stadens andra stadie läroinrättningar. Vaccineringar ordnas i Lärkan onsdagen 1.9. Mer specifik information skickas till studerande och vårdnadshavare per Wilma.