Distansundervisning


I nuläget fortsätter vi på distans till 31.1.

Beslut om abina tas 14.1. Skolans studerande och vårdnadshavare har informerats om arrangemangen kring vår distansundervisning på Wilma.