Distansundervisning

Vi informerar om rådande coronaläge och vår skolvardag till lärkor och deras vårdnadshavare enbart via Wilma.

Wilma har uppdaterats och vi har en ny inloggningssida:

https://helsinki.inschool.fi/