Suoraan sisältöön

Lärkans profilering

Lärkan Global

Vår globala satsning syns bl.a. i form av ett globalt projekt. Där får studerande från flera olika kurser föra djupgående och analytiska diskussioner kring t.ex. ett land, varefter huvuddragen presenteras för alla projektdeltagare. De globala syns även i flera av våra internationella projekt och vi brukar även besöka de s.k. MR-dagarna (Mänskliga Rättigheter) i Stockholm. Läs mer om de internationella projektet under "Info om skolan".

 • är att ha kontakt med världen utanför skolan
 • är att kunna sätta sig in i en annan människas situation
 • är att öka förståelse för ekonomi, kultur och politik
 • är att vi inser att vi är en del av en större helhet
 • är att möta en föränderlig värld

 

Lärkan Kunskap

Vår kunskapssatsning handlar långt om att understryka vikten av analys och kritiskt tänkande. Detta är genomgripande för alla våra kurser. Vi vill förbereda våra studerande på tredje stadiet och orientera dem i arbetsmetoder som de kan ha nytta av i sina framtida studier. Vi satsar mycket på projektarbeten. Inom fysik och matematikundervisningen har vi arbetat fram matematiskt- naturvetenskapliga spår för studerande med särskilt intresse för dessa ämnen.

 • är fördjupad kunskap inom alla olika ämnesområden
 • är möten mellan skola och samhälle
 • är utmaning på din egen nivå
 • är målmedvetet arbete och goda resultat
 • är ett steg mot högskolestudier

 

Lärkan Kommunikation

Vi tror att vikten av goda kommunikativa färdigheter kommer att öka i framtidens värld. Presentationer, retorik, drama, bildanalys, film och fotografering är bara några saker som är viktiga i vår skolvardag. Vi vill belysa mångfalden av kommunikativa färdigheter samt ge våra studerande en möjlighet att utveckla sina egna färdigheter. Det är viktigt att studerande hittar sina egna styrkor och vidareutvecklar dem. Den interna dialogen mellan alla parter i skolan är viktig för oss.

 • är att förmedla sin kunskap
 • är att vilja och våga ge uttryck för sina åsikter
 • är att kommunicera med hjälp av olika medier
 • är att samarbeta och möta andra
 • är att använda sina styrkor

 28.05.2019 08:27