Suoraan sisältöön

Diplom

Lärkan erbjuder dig möjlighet att avlägga gymnasiediplom i media och i bildkonst. Gymnasiediplomet förutsätter att du avlägger minst 4 kurser inom ämnesområdet och gör ett självständigt, omfattande diplomarbete enligt utbildningsstyrelsens anvisningar. Du skall också föra en inlärningsdagbok (portfolio), där du beskriver, reflekterar över och analyserar din arbetsprocess, faktorer som påverkat både processen och den färdiga produkten. Ditt arbete bedöms av en lärare vid skolan och en utomstående bedömare. Gymnasiediplomet ges som bilaga till ditt avgångsbetyg och studentbetyg. 

Inom vår globala satsning har du också möjlighet att göra ett diplomarbete.

 

Vänd dig till ämneslärarna för närmare information.10.01.2017 14:30