Suoraan sisältöön

Studiehandledning

Studiehandledningen hjälper eleven att få tillräckligt med information om sin utbildning innan den inleds, medan den pågår och när den avslutas. Målet är att eleven ska kunna planera sina studier, göra upp en personlig studieplan i samarbete med läraren och ta ansvar för sina studier.

Studiehandledaren hjälper eleven att göra upp en individuell studieplan. Handledaren hjälper också med att planera den fortsatta utbildningen och att göra val.

I studiehandledningen deltar studiehandledaren, grupphandledaren eller tutorläraren samt lärarna i olika ämnen och den övriga personalen. Varje elev tillhör en handledningsgrupp som en lärare utsedd till grupphandledare eller tutor ansvarar för.

Lärkans studiehandledare heter Carina Järf-Ringbom
tfn 09 310 86626, 050 3612545, carina.jarf-ringbom(at)edu.hel.fi19.11.2015 14:33