Suoraan sisältöön

Planer

Vi har i Lärkan arbetat fram en jämställdhetsplan och en antimobbningsplan. Genom att läsa dessa planer får du en bild av den skola som vi önskar att våra elever och lärare upplever varje dag.

Studerandevårdsplanen 

Studerandevårdsplanen är en viktig del av vår skola. Vi vill arbeta förebyggande med vår studerandevård. Läs planen här

Jämställdhetsplanen

Vi har utarbetat en jämställdhetsplan för vår skola. Du kan öppna planen genom att klicka på länken: Jämställdhetsplan

Målen för vårt jämställdhetsarbete har formulerats så här:

  • att personalen och studerande görs medvetna om jämställdhetsfrågornas betydelse på arbetsplatsen och i undervisningen
  • att vår skola av alla som arbetar här uppfattas som en jämställd arbetsplats

Vid skolan finns en jämställdhetsgrupp, som särskilt följer med jämställdhetsfrågor. Gruppen består av lärare och studerande.

Antimobbningsplanen

Här kan du öppna Gymnasiet Lärkans antimobbningsplan: Antimobbningsplan

Målen för vår skolas antimobbningsverksamhet har i planen formulerats så här:

  • Studerande ska känna sig trygga och accepterade i skolmiljön.
  • Både studerande och personal ansvarar tillsammans för trivseln i skolan.
  • Alla som arbetar inom skolan ska vara uppmärksamma och reagera på kränkande och nedvärderande uppförande och tilltal.
  • I hela skolsamfundet gäller en nolltolerans i fråga om mobbning i alla former.

Skolan har en antimobbningsgrupp, som består av rektor/prorektor, kurator, hälsovårdare, studiehandledare, elevkårens handledande lärare, och 2 elevrepresentanter. Elevrepresentanterna utses årligen av elevkårsstyrelsen (konventsstyrelsen) på förslag av elevforum. Du kan alltid vända dig till vem som helst i gruppen med frågor som gäller mobbning.26.03.2020 11:43