Avdelningar för heldygnsomsorg vid Stengårds seniorcenter

Som boende på avdelningen för heldygnsomsorg får du både intervallvård och långtidsvård, som stöd för dina resurser. Vårt team består av invånarna, anhöriga, experter på vårdarbete, handledare, terapeuter och läkare. Vi samarbetar också med frivilligorganisationer och intressenter.

På den här sidan