Förmiddagsverksamhet i lekparker och familjehus

Under förmiddagarna ordnas i lekparker och familjehus handledd verksamhet inomhus och utomhus för barnfamiljer.

Under förmiddagarna ordnas i lekparker och familjehus handledd verksamhet inomhus och utomhus för barnfamiljer.

Barnen och föräldrarna kan använda leksakerna och redskapen som tillhör parken. Verksamheten i olika parker varierar enligt ett veckoschema och områdesprofilen.

I familjehusen ordnas olika slags aktivitetsstunder, gruppverksamhet och kurser för alla barnfamiljer i Helsingfors. I familjehusen delas det ut information om vård och fostran och om barns utveckling.

I parker och familjehem kan barnfamiljer träffa andra familjer i samma skede i livet och dela med sig av sina erfarenheter om vardagslivet i en barnfamilj.

Föräldrarna kan delta i planeringen och genomförandet av verksamheten tillsammans med handledarna.

Bild: Jonna Pennanen