Päiväkoti Ylä-Malmi

Päiväkoti Ylä-Malmin rakennus
Bild: Kasvatus ja koulutus

Kontaktuppgifter

Däldvägen 12, 00700 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
finska
PB 70903, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Arja Juvonen-Heikkkilä
+358 9 310 72901
arja.juvonen-heikkila@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Päivi Nyyssönen
+358 9 310 46809
paivi.nyyssonen@hel.fi

Plats

Däldvägen 12, 00700 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är ojämn samt belyst.
  • På rutten finns 2 trappsteg efter varandra.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns 1 trappsteg.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Vindfånget är trångt.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.