Päiväkoti Veräjämäki

Päiväkoti Veräjämäen rakennus
Bild: Kasvatus ja koulutus

Kontaktuppgifter

Ånäsvägen 3, 00650 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 65932, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Piia Kyntäjä
+358 9 310 69910
piia.kyntaja@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Jarna Majuri
+358 9 310 80623
jarna.majuri@hel.fi

Ligger på Ånäsvägen 3, 3-5 åringar
Jättarna
+358 40 334 620(Link startar ett telefonsamtal)
olika åldrar i gruppen
Lintukoto
+358 40 658 5722(Link startar ett telefonsamtal)
olika åldrar i gruppen
Metsäpirtti
+358 40 334 3622(Link startar ett telefonsamtal)
3-5 åringar
Skogsälvar
Ligger på Ånäsvägen 3, 3-5 åringar
Tomtarna
+358 9 310 29605(Link startar ett telefonsamtal)

Plats

Ånäsvägen 3, 00650 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.
 • På rutten finns en under 6 m lång brant ramp.

Ingången "alternativ ingång"

 • Bilplatserna för huvudingången kan användas även för den här ingången. Avståndet från bilplatser till ingången är under 10 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är smal samt belyst.
 • På rutten finns 3 trappsteg efter varandra.
 • På rutten finns en under 6 m lång brant ramp.
 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 3 trappsteg efter varandra.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång brant ramp.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som denna ingången.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • De inomhus gångvägarna har minst 4 trappsteg med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • En tredje tillgänglig toalett finns på plan 2.