Hoppa till huvudinnehåll

Päiväkoti Tapanila

Rutten till huvudingången

 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången.
 • Rutten till ingången är ojämn.
 • På rutten finns 2 trappsteg efter varandra.

I lokalen

 • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
 • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • Det finns en toalett som har angetts som tillgänglig i verksamhetsstället, men dörren är svår att öppna och stänga.

Ingången "alternativ ingång"

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 2 trappsteg efter varandra.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
 • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
Stäng