Päiväkoti Ruoholahden lastentalo

Bild: Kasvatus ja koulutus

Kontaktuppgifter

Skeppsgossegatan 8, 00180 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska
PB 18916, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Seppo Rantanen
+358 9 310 29348
seppo.rantanen@hel.fi

1-2 åringar
Haitulat
olika åldrar i gruppen
Keikkiäiset
3-5 åringar
Maahiset
Förskole grupp
Saahinkaiset
1-2 åringar
Tiitiäiset

Plats

Skeppsgossegatan 8, 00180 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. För att öppna dörren ska du trycka på en dörrsummer varefter dörren kan öppnas men är tung.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss som är trång för rullstol med plats för en rullstol med en tung dörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.