Päiväkoti Pikkusuo

päiväkoti Pikkusuo

Kontaktuppgifter

Lillmossegränden 3, 00670 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
finska
PB 67936, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Anniina Siponen
+358 9 310 69831
anniina.siponen@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Riikka Leinonen
+358 9 310 69822
riikka.leinonen@hel.fi

Plats

Lillmossegränden 3, 00670 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • 5 bilplatser för rörelsehindrade ligger utomhus över 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
  • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är svåra att överblicka.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.