Hoppa till huvudinnehåll

Päiväkoti Meripirtti

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns 2 trappsteg efter varandra.

I lokalen

  • Verksamhetsstället har 3 våningsplan.
  • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en automatdörr. Hissens nummerknappar kan inte avläsas med fingrarna. Bottenvåningens knapp är annorlunda än de andra. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
  • I lokalen finns trösklar som är över 2 cm höga.
  • De inomhus gångvägarna har 2 trappsteg efter varandra.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja.

Ingången "alternativ ingång"

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är svåra att överblicka. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.
Stäng