Päiväkoti Maarianmaa

päiväkoti Maarianmaa

Kontaktuppgifter

Krönvägen 36, 00710 Helsingfors
finska
PB 71910, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Katja Järviölä
+358 9 310 74009
katja.jarviola@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Eeva-Maija Mäkinen
+358 9 310 46805
eevamaija.makinen@hel.fi

Plats

Krönvägen 36, 00710 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)