Päiväkoti Lauttasaari

päiväkoti Lauttasaari

Kontaktuppgifter

Storsvängen 30, 00200 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter Visa plats på servicekartan
finska svenska
PB 20920, 00200 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Pia Kingo
+358 9 310 45159
pia.kingo@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Eeva Toikka-Valjus
+358 9 310 45091
eeva.toikka@hel.fi

Plats

Storsvängen 30, 00200 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

  • Rutten till ingången är skyltad, jämn och tillräckligt bred samt belyst.
  • På rutten finns en under 6 m lång ramp med ett räcke på ena sidan.

Huvudingången

  • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
  • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.
  • Vid ingången finns trösklar som är över 2 cm höga.

I lokalen

  • Verksamhetsstället ligger på samma plan som ingången.
  • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
  • I verksamhetslokalen finns en tillgänglig toalett.
  • En annan tillgänglig toalett finns på plan 0.
  • En tredje tillgänglig toalett finns på plan 0.