Päiväkoti Lasten Kartano

päiväkoti Lasten Kartano

Kontaktuppgifter

Pigstigen 3-5, 00410 Helsingfors Visa tillgänglighetsuppgifter
finska
PB 41913, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Miia Kovalainen
+358 9 310 41571
miia.kovalainen@hel.fi

Biträdande daghemsföreståndare
Paula Leppänen
+358 9 310 32481
paula.h.leppanen@hel.fi

Plats

Pigstigen 3-5, 00410 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)

Rutten till huvudingången

 • Bilplatsen för rörelsehindrade ligger utomhus under 10 m från ingången. Parkeringsrutans bredd är minst 3,6 m.
 • Hållplatsen för skjutstrafik ligger i närheten av ingången, på en plats varifrån det är lätt att ta sig till trottoaren.
 • Rutten till ingången är jämn och tillräckligt bred.
 • På rutten finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.

Reitti pääsisäänkäynnille

 • Päiväkodin pääsisäänkäynille on parkkipaikalta noin 50 metriä. Pääsisäänkäynti on esteetön. Lähimmälle esteettömälle sisäänkäynnille vieraspaikoilta matkaa noin 5 metriä.

Huvudingången

 • Ingången är lätt att urskilja och belyst. Ingången har ett tak.
 • Vid ingången finns 1 trappsteg.
 • Vid ingången finns en under 6 m lång ramp med räcken på båda sidorna.
 • Dörrarna vid ingången är lätta att urskilja och glasdörrarna har kontrastmarkeringar. Utanför dörren finns tillräckligt med fritt utrymme för att röra sig t.ex. med rullstol. Dörren är tung eller annars svår att öppna.

I lokalen

 • Verksamhetsstället har 2 våningsplan.
 • I lokalen finns en hiss som är svår att överblicka med en dörr som använder åtkomstkontroll. Hissens nummerknappar kan avläsas med fingrarna. (Minimimåtten för en tillgänglig hiss är bredd 1,1 m och djup 1,4 m.)
 • Dörrarna i lokalen är lätta att urskilja. Glasdörrarna har kontrastmarkeringar.
 • I verksamhetsstället finns en tillgänglig toalett på samma plan som ingången.
 • En annan tillgänglig toalett finns på plan 2.