Päiväkoti Kumpupilvi

Kontaktuppgifter

Limingovägen 39, 00560 Helsingfors
finska
PB 56980, 00099 Helsingfors stad

Daghemsföreståndare
Heidi Virta
+358 9 310 64277

Biträdande daghemsföreståndare
Timo Vainikainen
+358 9 310 29417

Plats

Limingovägen 39, 00560 Helsingfors
Plats på kartan - Öppna kartan i större format(Länk leder till extern tjänst)